På svenska
Yleiskirje
29/11

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2012–2013

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 24.11.2011 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (allekirjoituspöytäkirja) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Kunnallisella lääkärien virkaehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 13.10.2011 raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 1.1.2012–28.2.2014.

Muuta

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

Lääkärisopimus 2012–2013 on KT:n verkkosivulla.

Terveyskeskusten lääkärien ja hammaslääkärien sekä sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelot ovat KT:n verkkosivuilla.

Eläinlääkäritaksa 1.1.2012 ja 1.2.2013 on tämän yleiskirjeen liitteenä 3. Taksan palkkioita on korotettu kustannusvaikutusta vastaavasti.

Painettujen sopimusten tilaaminen

Painettuja sopimuskirjoja voi tilata Kuntatyönantajien verkkosivujen (www.kuntatyonantajat.fi) kautta. Sopimuskirjan verkkojulkaisu on verkkosivuillamme vuodenvaihteessa.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet 

  1. Allekirjoituspöytäkirja
  2. Muistio sopimusmuutoksista
  3. Eläinlääkäritaksa 1.1.2012 ja 1.2.2013