På svenska
Yleiskirje
21/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien

Kaikkiin kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoihin, joilla vuoden 2011 palkankorotukset on sovittu, sisältyi kirjaukset sen varalta, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin perustuva erä olisi toteutunut.  Henkilöstömäärän kehitykseen perustuva paikallinen järjestelyerä ei toteudu.

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 määräytyy kuten kunkin sopimusalan omassa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. Toteuttaminen on selostettu aikaisemmin julkaistuissa KT:n yleiskirjeissä (5-7,10 ja 20/2011). 

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien eri sopimusaloilla

Paikallisen järjestelyerän toteuttaminen tapahtuu seuraavien yleiskirjeiden selostusten perusteella:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, katso KT:n yleiskirje 5/2011 (paikallisen järjestelyerän suuruus 0,8 %)
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, katso KT:n yleiskirje 6/2011 (paikallisen järjestelyerän suuruus: I kalleusluokka 0,8 %, II kalleusluokka 0,2 %)
  • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, katso KT:n yleiskirje 20/2011 (paikallisen järjestelyerän suuruus 0,62 %)
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, katso KT:n yleiskirje 10/2011 (paikallisen järjestelyerän suuruus 0,8 %)
  • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, katso KT:n yleiskirje 7/2011 kohta 3 (paikallisen järjestelyerän suuruus 0,44 %).

Paikallinen järjestelyerä tulee voimaan kuukausipalkkaisilla 1.5.2011 lukien. Paikallisen järjestelyerän maksamisen määräajat on mainittu kullakin sopimusalalla kohdassa tarkistettujen palkkojen maksaminen. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että nämä määräajat alkavat poikkeuksellisesti 16.5.2011. 

Tehy-pöytäkirjan 6 §:n mukainen paikallinen järjestelyerä ei toteudu

Pöytäkirjan Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteiden ehdoista (ns. Tehy-pöytäkirja) 6 §:n määräyksen mukaan Tehy-pöytäkirjan piirissä oleville olisi 1.5.2011 tullut jaettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrälliseen kehitykseen perustuva paikallinen järjestelyerä mikäli henkilöstön kokonaismäärä sektorilla olisi pysynyt ennallaan tai laskenut (2 %) tai kasvanut keskimäärin enintään 1 300/vuosi (1 %).

KT Kuntatyönantajat ja Tehy ry ovat 2.5.2011 tarkastelleet Tilastokeskuksen toimittamia tietoja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömääristä vuosilta 2006–2010. Kyseinen tarkastelu ja mahdollinen järjestelyerä perustuvat vuonna 2007 allekirjoitettuun Tehy-pöytäkirjaan (KT:n yleiskirje 20/2007).

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärä on kasvanut kunta-alalla vuodesta 2006 vuoteen 2010 noin 6 900 henkilöllä eli keskimäärin 1 700 henkilöä/vuosi. Lisäksi KT on erikseen selvittänyt Tehy-pöytäkirjan mukaisesti vuokratyönä tehtävän työn osuutta ja ostopalveluiden määrää.

Saatujen tietojen perusteella KT ja Tehy ry totesivat, että paikallinen järjestelyerä ei toteudu. 

Virka- ja työehtosopimus sopimusalakohtaisesta paikallisesta järjestelyerästä ei toteudu

Virka- ja työehtosopimuksessa sopimusalakohtaisesta paikallisesta järjestelyerästä oli paikallinen järjestelyerä sidottu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärän kehitykseen.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat 6.5.2011 tarkastelleet Tilastokeskuksen toimittamia tietoja ja todenneet, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärän kehitykseen perustunut paikallinen järjestelyerä myöskään toteudu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen