På svenska
Yleiskirje
11/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen

KVTES:n liitteen 12 sovitut työaikamääräysten muutokset

Uudet sopimusmääräykset

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi 1.1.2011. KT:n valtuuskunta hyväksyi 8.3.2011 neuvotteluratkaisun KVTES:n 12 liitteen työaikamääräysten (7-11 §) muuttamisesta 1.8.2011 alkavan toimintakauden alusta (liite 1).
 
Oheisessa muistiossa selostetaan uudistusta tarkemmin (liite 2). Muistio jäsentää muutokset seuraavien otsikoiden mukaisesti:
 1. Uudet sopimusmääräykset
 2. Uudet sovellettavat KVTES:n määräykset: III luvun 29 ja 30 §
 3. Erityisesti huomioitavat työaikalain säännökset
 4. Perhepäivähoidon toiminnalliset muutokset 

Työryhmä työajaksi luettavasta ajasta

Eräitä omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien siirtymisestä työaikalain alaisuuteen aiheutuvia kysymyksiä selvitetään vielä perustetussa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä on selvittää 30.9.2011 menneessä työajaksi luettavan ajan käsite ja siihen liittyvänä muun muassa tilanteet, joissa on kyse
 • lapsen tuomisesta hoitoon ja hakemisesta hoidosta hoitosopimuksesta poiketen
 • lapsen yöaikaan sijoittuvan hoitoajan käsittelystä
 • työvuoroluettelosta
 • varallaolosta
 • ylityöprosentin määräytymisestä.
Työryhmän tavoitteena on valmistella em. työaikamääräysten muuttamista seuraavan sopimuskauden alkuun.

Toiminnalliset muutokset

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain alaisuuteen vaikuttaa paitsi työaikajärjestelyihin, koko perhepäivähoidon palvelujärjestelmään. Uudistuksen myötä keskimääräinen viikoittainen työaika lyhenee tuntuvasti ja tämä nostaa yhdessä muiden työaikalaista johtuvien muutosten kanssa palvelun järjestämisen kustannuksia tuntuvasti. Uudistuksen vaikutukset tulee huomioida mm. hoitosopimuksia tehtäessä, työvuoroluetteloiden laadinnassa ja työajan seurannassa.
 
Tätä yleiskirjettä ja oheista muistiota on käsitelty Kunta-alan unionin edustajien kanssa ja osapuolet ovat yksimielisiä niiden sisällöstä.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kehittämispäällikkö Jorma Palola

Liitteet

 1. Työehtosopimuspöytäkirja 8.3.2011
 2. Muistio

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT