På svenska
Yleiskirje
3/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 1.3.2007

1.3.2007 voimaan tulevat sopimusmääräykset

OVTES 2005-2007 sopimusmääräyksiä muutetaan 1.3.2007 alkaen. Suurimmat muutokset tulevat olemaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa koskeva uudistus sekä työn vaativuuden arvioinnin toteuttamisen käynnistäminen ja tähän liittyen erillisten lisien ja lisäpalkkioiden poistaminen. Sopimusmuutoksia ja niiden soveltamista on selostettu oheisissa liitteissä.

Sopimusmuutosten kustannusvaikutus on keskimäärin 1 % maaliskuun alusta (vuositasolle muutettuna 0,83 %, joka vastaa 10 kuukauden osuutta).

Oheisten liitteiden soveltamisohjeet koskevat pääasiassa sopimusmuutosten teknistä toteuttamista. Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa myöhemmin palkka-asiamiessähköpostilla työnvaativuuden arvioinnin toteuttamiskysymyksistä.

Kunnallinen työmarkkinalaitos järjestää 3 selostustilaisuutta OVTES:n
sopimusmuutoksista. Tietoa KT:n selostustilaisuuksista ja muusta ajankohtaisinformaatiosta löytyy nettisivuilta www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opettajat > Ajankohtaista. Koulutustilaisuuksiin suositellaan mukaan otettavaksi tämä yleiskirje liitteineen. Myös Efeko (www.efeko.fi) järjestää muutaman maksullisen koulutustilaisuuden.

1.6.2006-28.2.2007 voimassa olevat sopimusmääräykset

OVTES 2005-2007 1.6.2006 sopimuskirjassa osion B yleissivistävän koulun hinnoittelutunnuksen 4 03 01 00 3 erityiskoulun rehtorin I kalleusluokan palkkaperusteryhmät 611 palkka-asteikko on 2 922,02 - 3 160,31 €/kk.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Vuokko Piekkala

Liitteet (pdf)

1. Allekirjoituspöytäkirja ja liite OVTES:iin 1.3.2007
2. OVTES:n soveltamisohjeet
3. Sopimusmuutosten 1.3.2007 laskennassa tarvittavia peruspalkkoja

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT