Suomeksi
Cirkulär
3/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 1.3.2007

Avtalsbestämmelser som träder i kraft 1.3.2007

Avtalsbestämmelserna i UKTA 2005–2007 ändras 1.3.2007. De största ändringarna gäller den årsbundna delen av det individuella tillägget, införande av arbetsvärdering och slopande av separata tillägg och tilläggsarvoden. Avtalsändringarna och tillämpningen av dem behandlas i bilagorna till detta cirkulär.

Kostnadseffekten av avtalsändringarna är i genomsnitt 1 % fr.o.m. 1.3.2007 (omräknat till årsnivå 0,83 %, vilket motsvarar andelen för 10 månader).

De bifogade tillämpningsdirektiven gäller i huvudsak den tekniska tillämpningen av avtalsändringarna. Kommunala arbetsmarknadsverket kommer senare att informera löneombuden per e-post om genomförandet av arbetsvärderingen.

Kommunala arbetsmarknadsverket ordnar tre kurstillfällen om ändringarna i UKTA. Uppgifter om dessa och annan aktuell information finns på www.kommunarbetsgivarna.fi > Avtal > Lärare > Aktuellt. Vi rekommenderar att ni tar med detta cirkulär med bilagor till kursen. Också Efeko (www.efeko.fi) ordnar några avgiftsbelagda kurser.
 

Avtalsbestämmelser som gäller 1.6.2006–28.2.2007

Löneskalan för en rektor för specialskola i lönesättningspunkten 4 03 01 00 3, dyrortsklass I, 6–11 lönegrundsgrupper är 2 922,02–3 160,31 €/mån i upplagan 1.6.2006 av UKTA 2005–2007 del B (allmänbildande skolor).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen

Förhandlingschef                                  Vuokko Piekkala

Bilagor (pdf)

1. Underteckningsprotokoll och bilaga till UKTA 1.3.2007
2. Tillämpningsdirektiv till UKTA
3. Grundlöner för uträkning av avtalsändringarna 1.3.2007

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT