På svenska
Yleiskirje
1/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä vuosina 2003–2007

Oheisena lähetetään tiedoksi 13.11.2002 allekirjoitettu sopimus kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007 (liite 1, jäljempänä palkkausjärjestelmän kehittämissopimus). Palkkausjärjestelmän kehittämissopimus on voimassa 31.12.2007 saakka, mikäli sitä ei sitä ennen irtisanota. Voimassaolo voi päättyä aikaisintaan 31.1.2005.

Palkkausjärjestelmän kehittämissopimus lähetetään tiedoksi vasta nyt, koska ilman tulopoliittista sopimusta se olisi voitu irtisanoa päättymään 31.1.2003.

Ensimmäiset palkkausjärjestelmän kehittämissopimukseen liittyvät palkankorotukset tulevat voimaan 1.12.2003 lukien.

Palkkausjärjestelmän kehittämissopimus nostaa palkkoja keskimäärin 3 % vuosina 2003–2007 kaikilla sen piiriin kuuluvilla sopimusaloilla. Lisäksi osana em. sopimusta toteutettava kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kokemuslisien osittainen siirtäminen peruspalkkaan ja henkilökohtaisen osan uudistaminen sekä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palvelulisien osittainen siirtäminen peruspalkkaan maksaa näillä sopimusaloilla kummallakin keskimäärin noin 0,9 %.

Lääkärisopimus ei kuulu em. kehittämissopimuksen piiriin, mutta lääkärit saavat vuosilta 2003–2004 muita sopimusaloja vastaavan 1,3 % suuruisen erän joko työryhmien työn tuloksena tai paikallisena eränä 16.2.2005 lukien.

Liitteessä 2 on kehittämissopimusta koskevia soveltamisohjeita, joiden sisällöstä sopijaosapuolten edustajat ovat yksimielisiä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITTEET

1. Sopimus kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007

2. Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä vuosina 2003–2007 koskevan sopimuksen soveltamisohjeet