På svenska
Yleiskirje
5/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaali ja työsuojelu- ja työympäristösopimuksen noudattaminen

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on loppuvuodesta 2001 pidettyjen vaalien jälkeen aloittanut toimintakautensa 2002–2005. Uuden kauden työtä leimaavat keskeiset alan lainsäädäntömuutokset. Työterveyshuoltolaki tuli voimaan kuluvan vuoden alusta ja viime vuoden lopulla valmistui mietintö uudeksi työturvallisuuslaiksi. Molempien toimintamalli on suunnitteluun ja ennakointiin perustuva ja korostetun yhteistoiminnallinen. Myös henkisen työterveyden- ja turvallisuuden osuus on aiempaa suurempi.

Työsuojelu- ja työympäristötyö on osa hyvää henkilöstöjohtamista. Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen lisää tuloksellisuutta, minkä vuoksi työsuojeluhenkilöstön ja henkilöstöhallinnon kiinteä yhteistyö on välttämätöntä. Tämä konkretisoituu monissa kuntayhteisöissä työelämän kehittämishankkeiden toteutuksena.

Työturvallisuuskeskus pitää lakisääteisesti rekisteriä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöstä. Työturvallisuuskeskuksen hallituksen kuntaryhmän työsuojeluvaaleista 14.5.2001 antaman ohjeen mukaan työsuojelupäällikön on ilmoitettava vaalin tuloksesta siitä tiedon saatuaan rekisterinpitäjälle, joka toimittaa ilmoitukset edelleen työsuojeluviranomaiselle. Myös vaalikauden aikana tapahtuvista muutoksista tulee tehdä rekisteri-ilmoitus.

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen kannattaa muutoinkin, sillä näiden osoitetietojen perusteella lähetetään mm. tietoa työsuojelualan koulutustarjonnasta, Työyhteisöviesti sekä Työ-Terveys-Turvallisuus -lehdet alakohtaisten tiedotteiden lisäksi.

Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin tulleiden ilmoitusten mukaan useissa kunnissa ja kuntayhtymissä on valittu kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksessa sovittua määrää enemmän työsuojeluvaltuutettuja. On muistettava, että valtuutetut edustavat toimialueellaan kaikkia henkilöstöryhmiä sovitulla tavalla. Sopimuksen 14 §:n mukaan kuntaryhmä voi antaa luvan järjestää työsuojeluyhteistoiminnan sopimuksesta poikkeavalla tavalla, mikäli poikkeaminen ei ole vastoin lakia.

Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksen 6 § käsittelee työsuojeluvaltuutettujen ja -varavaltuutettujen valintaa. Sen mukaan kuntaan valitaan kaksi työsuojeluvaltuutettua kaksine varavaltuutettuineen. Toinen valtuutetuista edustaa työntekijäasemassa olevaa henkilöstöä ja toinen toimihenkilöasemassa olevaa henkilöstöä. Paikallisesti voidaan sopia valittavaksi vielä toinen työntekijäasemassa olevia edustava valtuutettu. Sopimuksesta poikkeavia järjestelyjä ei siis voida toteuttaa paikallisesti sopimalla muulta kuin yllämainitulta toisen työntekijöitä edustavan valtuutetun osalta.

Toimihenkilöitä edustavan valtuutetun valitsematta jättämisestä ei voida sopia keskusjärjestösopimuksinkaan, koska toimihenkilöillä on työsuojelun valvontalain mukaan oikeus omaan valtuutettuun. Eri asia on, jos tähän valtuutetun tehtävään ei ehdokasta ja myöhemmin valtuutettua tule ja paikka jää täyttämättä vaalikaudeksi kerrallaan siitä syystä, etteivät toimihenkilöasemassa olevat käytä oikeuttaan.

Niitä kuntia ja kuntayhtymiä, jotka ovat toteuttaneet sopimuksesta poikkeavia työsuojeluyhteistoiminnan järjestelyjä ilman tarvittavaa lupaa, pyydetään ottamaan yhteyttä Työturvallisuuskeskuksen kunta-alan asiamiehiin, puh. (09) 616 261.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta