På svenska
Yleiskirje
2/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2001-2002

Kunnallinen työmarkkinalaitos on lähettänyt kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2001-2002 muuttuneet määräykset tiedoksi yleiskirjeen 30/2000 liitteessä 3. Näistä määräyksistä oli kuitenkin jäänyt pois liite 8 (henkilökohtaista lisää koskeva ohje) ja liitteen 13 (perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot) muuttuneet sopimusmääräykset, jotka ovat tämän yleiskirjeen liitteinä.

Jos peruspalkka on alle 9 455 mk, yleiskorotus on 1.2.2001 lukien 208 mk. Jos peruspalkka on vähintään 9 455 mk, yleiskorotus on 2,2 %.

KVTES 2001-2002 määräyksiä ei sovelleta AKAVA-JS ry:n alayhdistysten jäseniin. Näin ollen esimerkiksi yleiskorotuksia ja palkkahinnoitteluliitteiden alarajatarkistuksia ei makseta niille KVTES:n piiriin kuuluville, jotka ovat AKAVA-JS ry:n alayhdistyksen jäsenmaksuperinnässä tai joiden muutoin tiedetään kuuluvan AKAVA-JS ry:n alayhdistykseen.

Matkakustannusten korvaukset

KVTES:n liitteessä 17 olevia matkakustannusten korvauksia sovelletaan jo 1.1.2001 lukien. Perusteena on KVTES 2000 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n määräykset. Liitteen 17 matkakustannusten korvauksia sovelletaan myös AKAVA-JS ry:n alayhdistysten jäseniin, koska korvaukset ovat tulleet voimaan edellisen virkaehtosopimuksen perusteella 1.1.2001 lukien.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITTEET
1. Liite 8 henkilökohtaista lisää koskeva ohje
2. Liite 13 perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtoja koskevat sopimusmuutokset