På svenska
Uutinen

Lakkovaroitus Ouluun ja Turkuun

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Jyty jättivät 15. maalikuuta lakkovaroituksen, joka koskee Oulun ja Turun kaupunkia. Ilmoitusten mukaan kaksipäiväinen työnseisaus alkaa 6. huhtikuuta ja päättyy 7. huhtikuuta.

Aiemmin järjestöt ovat ilmoittaneet lakosta 23.–24. maaliskuuta Jyväskylässä ja Rovaniemellä ja toisesta lakosta 29.–30. maaliskuuta Tampereella ja Kuopiossa.

Työtaistelujen ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.