Uutinen

Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat ilmoittaneet kunta-alaa koskevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa 21. maaliskuuta kello 00.01 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 27. maaliskuuta kello 23.59.

Kuva: Pixhill.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE
  • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.