På svenska
Uutinen

Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä lausuntokierrokselle

Hallitus on saanut valmiiksi hoitotakuuta koskevan esityksen.  KT katsoo, että esitys ei ole realistisella pohjalla, koska sen toteuttamiseen ei ole riittävää henkilöstöä.

lääkärit ja stetoskooppi

Hallituksen esityksen tavoitteena on tiukentaa terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia. 

Hallituksen esityksessä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaikaa esitetään lyhennettäväksi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT katsoo, että tämä edellyttäisi työnantajilta merkittäviä toiminnan uudistuksia ja lisähenkilöstöä. Edellytykset lain voimaantulolle on turvattava ja siirtymäaikaa on pidennettävä, jotta lain toteuttamiselle on ylipäätään mahdollisuuksia.

KT:n asiantuntijat osallistuvat kansallisten hoitotakuuta ja työvoiman saatavuutta koskevien työryhmien työskentelyyn.

KT:n työmarkkinatutkija Juho Ruskoahon mukaan hallituksen esittämä hoitotakuu ei ole realistisella pohjalla. 

– Ei voida säätää sellaista lakia, jonka toteuttamiseen ei ole varattu riittävää rahoitusta, tai sellaista, jonka toteuttamiseen ei ole saatavissa tarvittavaa henkilöstöä, Ruskoaho sanoo. 

Hallituksen esityksessä hoitotakuun toteutumisen edellytyksenä ja kriittisenä tekijänä nimetään lisälääkärityövoiman saannin. 

– Suomessa pääsy lääkärin vastaanotolle kangertelee nimenomaan mittavan lääkäripulan vuoksi. Tämä johtuu siitä, että lääkäreitä on koulutettu aivan liian vähän viimeisten 20 vuoden ajan. Hallituksen esitys ei ota kantaa riittäviin toimenpiteisiin, joilla lääkärien saatavuus varmistettaisiin niin, että hoitotakuu voisi toteutua, kommentoi Ruskoaho.

Hallituksen esitys on lausunnolla 17.11.2021–4.1.2022. KT antaa lausunnon lakiesityksen toimeenpanosta ja vaikutuksista.

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT