Uutinen

Digiä kuntatyössä -sarjassa esitellään Hämeenlinnan laaja-alaista digikehittämistä

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Hämeenlinnan kaupungin visiossa tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kaikin mahdollisin keinoin. Digitalisaatio ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan sillä tavoitellaan parempaa tuottavuutta ja palveluja.

Asiakas antaa hyvää palutetta palvelusta painamalla hymyilevää naamaa. Kuva: Eeva Anundi

Vuoden 2021 aikana kaupungin johtoryhmä sekä eri toimialojen edustajista koottu digiryhmä koostavat kokonaiskuvaa tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden avulla kuljetaan kohti visiota.

Hämeenlinnassa digikehittämisen osallistuvat kaupungin henkilöstön lisäksi myös kaupunkilaiset. Esimerkiksi testiperhe-kokeilussa palauteen antajiksi valitut perheet testasivat kaupungin tarjoamia palveluita määrätyllä ajanjaksolla ja ideoivat kaupungin ja digipalvelujen tulevaisuutta.

Hämeenlinnassa on käsillä sama haaste kuin muillakin Suomen kunnilla: resurssit vähenevät, mutta palvelut tulee tuottaa kuntalaisille. Lisäksi kuntalaisten tarpeet, toiveet ja vaatimukset ovat kasvaneet. Enää ei riitä, että palvelua tuotetaan virka-aikaan kello 8:n ja 16:n välillä, vaan kuntalaiset odottavat palvelua ympäri vuorokauden.

Tällaisiin palvelutarpeisiin vastaamisessa digitalisaatiolla on merkittävä rooli. Samalla tarvitaan kuntien prosessien uudistamista ja kehittämistä. Kokeiluihin ja kehittämiseen kannustetaan. Päämääränä Hämeenlinnassa on, että digitalisoitu kaupunki toimii taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti.

Hämeenlinnassa jatkuvat muutokset ja digitalisaatio nähdään mahdollisuuksina. Robotit eivät korvaa kaikessa ihmistä, vaan inhimillinen vuorovaikutus asiakkaan ja kaupungin työntekijän välillä onnistuu jatkossakin. Digitalisaation avulla voidaan kuitenkin päästä eroon rutiininomaisista töistä, jotka eivät välttämättä motivoi tai kehitä työntekijää. Hämeenlinnassa uskotaan, että tietojärjestelmien ja robottien kehittyminen palvelee entistä paremmin käyttäjiä, jotka voivat kokea aiempaa enemmän onnistumisia työssään tai käyttäessään palveluja.

Automatisointien myötä kuntalaisten kasvokkainen kohtaaminen kunnan työntekijöiden kanssa saattaa vähentyä. Tämä ei vähennä tarvetta kunnan aktiiviselle viestinnälle ja markkinoinnille.

Muualla verkossa