Uutinen

Digiä kuntatyössä -sarjassa esitellään digitutoreiden työtä

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Digitutorin tehtävänä on miettiä opettajan kanssa, miten digi saadaan luontevaksi osaksi opetusta ja tarjota apua tunneilla. Valtionavusteiseen digitutortoimintaan on osallistunut noin 300 koulutuksen järjestäjää ja yli 2 000 digitutoria.

Tiedolliset ja taidolliset kyvyt toimia digimaailmassa kuuluvat tämän päivän kansalaistaitoihin, ja opettajilla on iso rooli lasten ja nuorten digitaitojen kehittämisessä. Samaan aikaan myös opettajat tarvitsevat opastusta digitalisaation hyödyntämiseen opetustyössä.

Digitutortoiminta on tuonut kouluihin tutoropettajan, joka auttaa toista opettajaa ottamaan haltuun digivälitteisiä tapoja opettaa.

Kymmenisen vuotta sitten yksittäisistä kunnista ponnistanut digitutortyö on viimeisten vuosien aikana laajentunut kansalliseksi toiminnaksi, jota opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat rahoittaneet. Nyt, kun avustuksin rahoitettu toiminta on päättymässä, kunnissa mietitään, miten toimintaa voidaan jatkaa sekä paikallisesti että alueellisesti. Myös Opetushallitus toivoo, että digitutorointi jää kouluilla pysyväksi toiminnaksi.

Raision kaupungin digiopettaja Minna Taatila näkee, että digitutorien kautta kouluille virtaa innostusta digitaalisia välineitä ja digivälitteisen opetuksen tapoja kohtaan.

Hämeenlinnan kaupungin opetustoimen johtaja Mikä Mäkelä pitää tärkeänä sitä, että digi mahdollistaa opetuksessa myös erilaisia oppimisen polkuja ja sen myötä erilaisten oppijoiden tukemista.

Projektitutkija Matti Pennanen Jyväskylän yliopistosta muistuttaa, että opettajien täydennyskoulutuksessa on olennaista ratkaista, miten koulutuksessa opittua ja saatua tietoa pystytään viemään luokkahuoneeseen.

Digitutortyötä kannattaa räätälöidä oman kunnan tarpeiden mukaan

Uudenkaupungin ICT-pedagogi Marianne Heinolainen kokee hyödylliseksi sen, että digitutor pohtii yhdessä opettajan kanssa, miten sisältöjä voidaan opettaa digitaalisuutta hyödyntämällä.

Jokaisella kunnalla on oma koulujen verkostonsa, jossa voi olla huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Uudestakaupungista löytyy iso yhtenäiskoulu ja pienempiä kouluja. Tällaisessa tapauksessa toimintaa voi räätälöidä siten, että digitutorointia on tarjolla oppilasmäärän mukaisesti.

Digitutortyön räätälöintiin kuuluvat myös koulukohtaiset toiveet digivälitteiselle opetukselle. Yhteisiäkin oppimisen alueita on paljon, ja kouluilla on voitu harjoitella kouluverkoston läpileikkaavasti esimerkiksi sähköisten viestintävälineiden ja etäopetusohjelmistojen käyttöä.

Digitaitojen vahvistamista on kouluilla mahdollista miettiä laaja-alaisesti jo lukukauden alussa. Esimerkiksi Kuopiossa on tehty oppilaita varten vuoden kestävä ”digitaitokalenteri”, jossa jokaiselle kuukaudelle on oma digitaitonsa opittavana. Näitä taitoja pyritään Kuopiossa liittämään mahdollisimman hyvin osaksi eri aineiden sisältöjen opetusta. Esimerkiksi fysiikan tunnilla voidaan opetella samalla tekemään digitaalisia animaatioita tehtävänantoihin liittyen.

Muualla verkossa