Uutinen

Digiä kuntatyössä -sarja jatkuu kuvauksella rakennusvalvonnan sähköistämisestä Oulussa

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Sarjan toinen kuvaus kertoo, miten rakennusvalvonta sähköistettiin Oulussa.

Nosturit kohoavat rakennustyömaan ylle. Kuva: Pixhill

KT:n ja Kuntaliiton Digiä kuntatyössä -sarjan toinen tapauskuvaus kuntakentältä nostaa esiin Oulun kaupungin rakennusvalvonnan kehittämistyön. Vuodesta 2015 lähtien Oulussa on työskennelty rakennusvalvonnan sähköistämiseksi, ja parhaillaan työstä korjataan satoa: jo noin 99 prosenttia kaikista kaupungin rakennuslupahakemuksista tulee rakennusvalvontaan sähköisessä muodossa.

Digitalisaatio on muuttanut prosesseja

Oulussa toteutettu rakennusvalvonnan sähköistäminen on tuonut muutoksia lupaprosessiin, arkistotyöhön, työmaakäytäntöihin ja tarkastuksiin. Muutokset näkyvät myös strategisella kaupunkisuunnittelun tasolla. Keskeistä on yhteisten järjestelmien mukanaan tuoma samanaikaisuus; kun prosessit aiemmin olivat lineaarisia, nyt useampi asiantuntija voi tarkastella ja kommentoida rakennusprosessia yhtäaikaisesti.

Palvelujen sähköistäminen mahdollistaa sekä pysymisen lupaprosessin aikataulussa että jatkuvasti päivittyvän rakennusalan uusimmissa muutoksissa mukana.

Digiä kuntatyössä -sivuilta voi lukea tarkemman tapauskuvauksen siitä, miten Oulun uudistus on toteutettu ja millaisia muutoksia se on tuonut mukanaan.

Tapauskuvauksia ja podcasteja kunta-alan digitalisaatiosta

Digiä kuntatyössä -sarjassa syvennetään ymmärrystä työn murroksesta kuntakentällä keräämällä ja julkaisemalla oivaltavia tapauskuvauksia.

Vuoden 2021 aikana kuvataan 15 oivaltavaa kuntatyön digitapausta, joiden avulla tarkastellaan digitalisaation ja työn murroksen tematiikkaa kunnan työntekijöiden, kuntalaisten, kunnan johdon ja kunnan asiakkaiden näkökulmista.

Alkusyksystä 2021 käynnistyy myös Digiä kuntatyössä-podcast, jossa työn murroksen ajankohtaisia teemoja avataan yhdessä kuntakentän digikehittäjien kanssa.

Muualla verkossa