Uutinen

Digitalisaation mahdollisuudet hoivatyössä esillä Digiä kuntatyössä -sarjassa

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Kustaankartanon seniorikeskus on tehnyt pitkäjänteistä työtä digitalisaation hyödyntämiseksi hoitotyössä.

Hoitaja auttaa vanhusta kännykän käytössä. Kuva: Georg Arthur Pflueger / Unsplash.

Helsinkiläinen Kustaankartanon seniorikeskus on ollut edelläkävijä digitalisaation hyödyntämisessä hoivatyössä, sillä ensimmäiset kokeilut ja projektit aloitettiin jo 1990-luvulla. Seniorikeskuksen teknologiamyönteinen maine on kiirinyt myös sovellus- ja laitetoimittajille, ja Kustaankartanoa pyydetään usein mukaan erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja kokeiluihin.

Kustaankartanossa on yli 300 pitkäaikaista asiakasta ja työntekijöitä lähes yhtä paljon. Asiakkaiden keski-ikä on noin 84 vuotta. Asumispalveluiden lisäksi Kustaankartanossa tarjotaan lyhytaikaista hoitoa sekä päivä- ja palvelukeskustoimintaa.

Erilaisten hankkeiden ja kokeilujen kautta Kustaankartanossa pyritään löytämään ennakkoluulottomasti sellaisia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla työntekijöiden aikaa vapautuu asiakkaiden hoitamiseen ja asiakkaiden hyvinvointi paranee.

Digitalisaation avulla parempaa hoivaa, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia

Kustaankartanossa ajatellaan, että hyvää arkea voidaan luoda teknologian ja digitalisaation avulla. Tämä tarkoittaa laajasti asiakkaiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä sekä työn tuloksellisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. 

Yksi vuosien varrelta saaduista tärkeimmistä opeista on ollut se, että digitaaliset sovellukset ja laitteet toimivat parhaiten osana keskuksen arkista toimintaa. Asiakkaat eivät käytä digitaalisia sovelluksia yksin, vaan yhdessä henkilöstön kanssa. 

Kustaankartanosta löytyy useita esimerkkejä toimivista digitaalisista ratkaisuista. Älylattioiden avulla seurataan asiakkaiden liikkumista ja parannetaan heidän turvallisuuttaan. Lisäksi älylattiat vapauttavat erityisesti yövuorolaisten työaikaa, kun he voivat nähdä, nukkuvatko vai liikkuvatko asiakkaat. Älylattioiden lisäksi Kustaankartanossa on ollut muutamia vuosia käytössä älyvalot, jotka lisäävät turvallisuutta, asumisen laatua ja asiakkaiden hyvinvointia kustannustehokkaasti. Himmeämmät valot auttavat esimerkiksi muistisairautta sairastavia erottamaan paremmin päivän ja yön vaihtelun.

Älyvalot tulivat Kustaankartanoon vuosina 2019–2020 toteutetun Kustis goes digi -hankkeen mukana. Hankkeessa työntekijöille sekä asiakkaille ja heidän läheisilleen tutuksi tulivat myös Freja-suihkurobotti, logistiikkarobotti, läheisten viestintään tarkoitettu Onerva-sovellus sekä asiakkaiden vapaan liikkumisen kokeilu.

Kustaankartanossa seniorikeskuksessa käynnistyi elokuussa 2021 RaiKuSirkku-projekti, joka jatkuu vuoteen 2023 saakka. Projektissa pohditaan sitä, miten teknisten sovellusten avulla voidaan lisätä asiakkaiden arkeen mielekästä toimintaa, aktiivisuutta ja osallisuutta.

Digitalisaation tulokselliseen hyödyntämiseen tarvitaan hyvää johtamista

Digitalisaation tuloksellinen hyödyntäminen edellyttää hyvää johtamista ja osaamista. 

Digitalisaation johtamista ja koordinointia pyritään Kustaankartanossa tukemaan digihoitaja-pilotoinnin ja oman digityöryhmän avulla. Nimetyn digihoitajan tehtävänä on tuoda käytännön havaintoja johdolle ja viedä eteenpäin Kustaankartanon digitalisaatiota yhdessä digityöryhmän kanssa. 

Selkeiden rakenteiden ja vastuiden avulla pyritään huolehtimaan siitä, että Kustaankartanon digikehittämisessä tehdään järkeviä asioita ja innostetaan henkilöstöä käyttämään omaa työtä tukevia digitaalisia apuvälineitä sekä tuomaan esiin ideoita hoivatyön kehittämiseen. Monet hankkeet ja kokeilut ovatkin lähteneet työntekijöiden aloitteesta.

Muualla verkossa