Uutinen

Digiä kuntatyössä -sarja käynnistyi kuvauksella digitaalisen terveydenhuollon Terveyskylä-palvelusta

Kuntaliiton ja KT:n yhteinen Digiä kuntatyössä -sarja on käynnistynyt ensimmäisellä työn murroksen tapauskuvauksella kuntakentältä.

Työpaikalla opetellaan robotiikan käyttöä. Kuva: Unsplash.

Yliopistosairaanhoitopiirien yhteistyössä kehitetty digitaalisen terveydenhuollon palvelu Terveyskylä juurruttaa digitaalista hoitoa sekä potilaiden että terveydenhuoltoalan ammattilaisten arkeen. 

Vastaanottorutiinit joutuvat myllerrykseen, inhimillinen kohtaaminen saa uusia muotoja ja terveystiedon hyödyntämisen mahdollisuudet laajenevat entisestään. Potilaat osaavat jo vaatia digipalveluita samalla, kun osa ammattilaisista vielä etsii luontevia digitekemisen tapoja potilastyön osaksi. Digitaalinen hoito herättää puolin ja toisin pelkoa mutta myös kiinnostusta; alueellisesti ja kansallisesti kehittyvä Terveyskylä-palvelu käy terveydenhuollon uudistamisen paraatiesimerkistä myös kansainvälisesti.   

Millaisia havaintoja digitaalisen hoidon ympärillä tehdystä kehitystyöstä on tähän mennessä tehty ja mihin työ on suuntaamassa? Tapauskuvaukset kerätään Kuntaliiton nettisivuile, joilla niihin voi tutustua.

  • Tapauskuvaus Digiä kuntatyössä -sivuilla>                                                                                                                                                                      

Digiä kuntatyössä -sarjassa syvennetään ymmärrystä työn murroksesta kuntakentällä kuukausittain julkaistavien, oivaltavien tapauskuvasten avulla.

Alkusyksystä 2021 käynnistyy myös Digiä kuntatyössä-podcast, jossa työn murroksen ajankohtaisia teemoja avataan yhdessä Kuntaliiton, KT:n ja kuntakentän digikehittäjien kanssa.