Uutinen

Digiä kuntatyössä -sarjassa esitellään Hyvinkään nuorisopalveluiden digiloikkaa

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Hyvinkään nuorisopalveluissa on tehty hienoa digikehitystyötä, jossa on koronapandemian myötä keskitytty nuorten digitaaliseen kohtaamiseen.

Kansainvälisiä opiskelijoita oppilaitoksen pihalla. Kuva: Naassom Azevedo / Unsplash

Kuntaliiton ja KT:n Digiä kuntatyössä -sarjan uusimmassa digitapauksessa kuvataan, miten Hyvinkään kaupungin digitaalista nuorisotyötä on kehitetty vuosien varrella ja miten palveluja järjestetään 2020-luvulla.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä. Nuorisotyötä toteuttavat kuntaorganisaatiot, järjestöt ja yhdistykset. Nuorisotyö on vaikuttavinta, kun sitä tehdään siellä, missä nuoret ovat. Tämän vuoksi perinteisten nuorisotilojen ja -talojen sekä tapahtumien lisäksi nuorisotyö on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sosiaalisen median palveluihin.

Hyvinkäällä nuorisotyöntekijät ovat siirtyneet työskentelemään verkkoon ja nuorten käyttämiin sosiaalisen median kanaviin, joissa yhteys nuoriin syntyy aktiivisesti kuunnellen ja keskustellen. Lisäksi Hyvinkään nuorisotilat ovat olleet verkossa auki samalla tavoin kuin fyysiset tilat ennen koronapandemian alkua. Chatissa osallistumisen kynnys voi madaltua, mutta nuorten odotukset kohtaamiselle pysyvät korkealla.

Joustavuus ja innostus uuden oppimiseen ovat nuorisotyöntekijöiden keskeisiä kykyjä ja avainasemassa digitaalisen nuorisotyön onnistumisessa. Nuorisotyön digitalisaatio auttaa ylittämään myös kuntarajoja ja tuo vastaan uudenlaisia mahdollisuuksia valtakunnallisten nuorisopalveluiden kehittämiseen.  

Muualla verkossa