På svenska
Uutinen

Kunta-alan sopimusneuvottelut käynnistyvät

Neuvottelut uusista kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista käynnistyvät tiistaina 14. tammikuuta. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31. maaliskuuta saakka.

Uusista kunta-alan virka-ja työehtosopimuksista aletaan neuvotella.

Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista, joita noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Sopimusten piirissä on yli 420 000 viranhaltijaa ja työntekijää.

Neuvotteluosapuolina ovat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Niillä turvataan myös työrauha kuntien ja kuntayhtymien työpaikoille sopimuskaudeksi.

Tutustu tarkemmin kunta-alan neuvottelujärjestelmään >