Uutinen

Kuntatyöpaikoilla tarvitaan monimuotoisuutta

Helsinki Pride -viikkoa vietetään tänä vuonna 7.–13. syyskuuta. Kyseessä on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma, jonka sanomana on, että yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta riippumatta.

KT:n viivakuosi pride-väreissä

Tapahtuman tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Työelämän yhdenvertaisuus on tärkeä osa tässä kokonaisuudessa, sillä työ on iso osa ihmisten elämää.

Sen lisäksi, että syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu ovat yhdenvertaisuuslain mukaan kiellettyjä, ovat monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus tärkeitä arvoja työelämässä. Ne vaikuttavat suoraan esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtymiseen työssä sekä siten myös tuloksellisuuteen.

KT pitää tärkeänä sitä, että kuntatyöpaikat edistävät yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissaan. Yhdenvertaisuustyö perustuu henkilöstön sekä palveluiden tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta tehtyihin suunnitelmiin sekä toteuttamiseen.

Valtioneuvosto nostaa Suomen liput salkoon koko valtioneuvostossa lauantaina 12.9.

Toivotamme hyvää Pride-viikoa kaikille kuntatyöpaikoille!