Uutinen

Kunnille korvataan verotulojen väliaikainen pienentyminen

Kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuvien verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna. Korvauksen ensimmäinen erä maksetaan kunnille toukokuun valtionosuuksien yhteydessä. Laki tuli voimaan 1.5.2020.

Euron kolikoita putoaa kasaan

Vastaava summa vähennetään kuntien valtionosuuksista vuonna 2021, jolloin ratkaisu on kustannusneutraali. 

Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän väliaikaisesti yhteensä 547 miljoonalla eurolla. Summasta kunnallisveroa on 422 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 45 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 80 miljoonaa euroa. 

Nyt kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan. Korvaus maksetaan määräaikaisena korvauksena samassa suhteessa kuin kunnille jaetaan vuonna 2020 kunnallisveroja, yhteisöveroa ja kiinteistöveroa. 

Lisäksi kunnat saavat verojen maksujärjestelyihin liittyvän viivästyskoron, joka tilitetään kunnille verolainsäädännön mukaisesti. Viivästyskoron arvioitu määrä on kunnallisveron osalta 20 miljoonaa euroa, yhteisöveron osalta 2 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osalta 3 miljoonaa euroa.

Verotulot viivästyvät, kun Verohallinto keventää yritysten verojen maksujärjestelyjen ehtoja ja maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoa alennetaan.

Verotulojen viivästymisestä aiheutuva kompensaatio peritään kuitenkin kunnilta takaisin vuonna 2021. Siksi sillä ei ole kuntataloutta vahvistavaa tai koronamenetyksiä pysyvästi kompensoivaa vaikutusta pidemmällä aikavälillä, arvioi Kuntaliitto. 

Muualla verkossa: