Uutinen

Koronaepidemiasta satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset sairaanhoitopiireille

Koronaepidemia lisää sairaanhoitopiirien toimintakuluja lähes 600 miljoonalla eurolla vuosien 2020 ja 2021 aikana. Arvio toimintakulujen lisääntymisestä käy ilmi Kuntaliiton teettämästä kyselystä, jossa kartoitettiin koronaepidemian taloudellisia vaikutuksia sairaanhoitopiireille.

Sairaalalääkärit valmistautuvat leikkaukseen leikkaussalissa. Kuva: Pixhill.

Sairaanhoitopiirit arvioivat koronaepidemian aiheuttavan tälle vuodelle jopa 100 miljoonan euron lisäkustannukset. Koko erikoissairaanhoidon osalta tämä vastaa hieman yli yhden prosentin suuruista kululisäystä. Toimintakulut saattavat kasvaa arvioitua huomattavasti enemmän, mikäli epidemia laajenee THL:n tämänhetkisistä skenaariota voimakkaammin.

Vaikka ei-kiireellisen toiminnan myöhäistäminen vähentää vuodelle 2020 kohdistuvaa menopainetta tuntuvasti, kuluja kasvattavat muun muassa päivystyskustannusten kasvu, henkilöstön sairastuminen sekä lisääntyvä sijaistarve. Lisäksi uusien koronaosastojen perustaminen, suojaus- ja muiden tarvikkeiden lisähankinnat sekä ylityöt ja niihin liittyvät korvaukset näkyvät kasvavina kuluina.

Kyselyn luvut sisältävät vain välittömästi lisääntyvät muuttuvat kulut, minkä vuoksi arviot poikkeavat aiemmin julkisuudessa olleista, myös kiinteät kulut sisältävistä, kokonaisarvioista.

Vuodelle 2021 odotettavissa huomattavia lisäkuluja

Sairaanhoitopiirit arvioivat, että lisäkulut tulevat nousemaan entisestään ensi vuoden aikana. Koronaepidemian arvioidaan aiheuttavan vuodelle 2021 noin 460 miljoonan euron lisäkulut, mikä vastaa noin 5 % kululisäystä erikoissairaanhoidon osalta. Koronan ennakoitu toinen epidemia-aalto korottaisi ensi vuoden kuluarvioita entisestään.

Sairaanhoitopiirit tasoittavat koronaepidemian tuomaa äkillistä kulupiikkiä lykkäämällä ei-kiireellistä hoitoa tämän vuoden osalta ja purkamalla hoitojonoja myöhempinä vuosina. Näin ollen lisäkuluja syntyy erityisesti siitä, että syntyneitä hoitojonoja aletaan epidemian hellitettyä purkamaan vuosien 2021-2022 aikana. 

- Kustannuksia on erittäin vaikea arvioida, koska tilanne elää koko ajan. Osa kunnille suunnattavasta tuesta voisikin kohdistua suoraan sairaanhoitopiireille, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen arvioi.

Ei-kiireellisten leikkausten lykkääminen vähentää tuntuvalla tavalla kuntien suoritepohjaisia maksuosuuksia sairaanhoitopiireille. Vaikutukset tulevat näkymään siis jo tämän vuoden aikana. Mikäli lisäkuluista ja tuottojen vähentymisestä johtuvaa alijäämää ei muutoin saada katetuiksi, joutuvat kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien jäsenkunnat vastaamaan siitä perussopimuksen mukaisesti.

Kyselyyn vastasivat kaikki 20 Manner-Suomen sairaanhoitopiiriä. Taloudellisten vaikutusten arvioinnit perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) skenaarioon, jossa 40 % väestöstä sairastuu.

Muualla verkossa: