Uutinen

Koronaepidemia vähensi kunta-alan toimintatuottoja

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 0,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Samaan aikaan kuntien ulkoiset toimintatuotot vähenivät 2,4 prosenttia. Kuntayhtymillä toimintakulut kasvoivat 0,2 prosenttia ja ulkoiset toimintatuotot vähenivät 3,4 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastoihin.

suurennulasi lukujen päällä

Vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Manner-Suomen kunnilla oli ulkoisia toimintakuluja 19,2 miljardia euroa. Ulkoiset toimintatuotot puolestaan vähenivät 3,3 miljardiin euroon. Koronaepidemian vaikutukset näkyivät kuntien käyttötaloudessa toimintatuottoja vähentävästi. Toimintakuluihin epidemialla on ollut sekä vähentäviä että lisääviä vaikutuksia.

Kuntayhtymillä oli ulkoisia toimintakuluja tammi-kesäkuussa 7,9 miljardia euroa ja ulkoisia toimintatuottoja saman verran. Koronaepidemian vaikutus toimintatuottoihin näyttää olleen kuntayhtymillä saman suuntainen kuin kunnillakin.

Koronaepidemian vaikutukset verotuloihin ja valtionosuuksiin

Verotuloja kunnat saivat tammi-kesäkuussa 11,7 miljardia euroa, mikä oli 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Koronavirusepidemian vaikutusten lieventämiseksi myönnetyt maksujärjestelyt ja maksunlykkäykset pienensi osaltaan verotuloja. 

Kuntien saamat valtionosuudet kasvoivat 14,3 prosenttia 5,1 miljardiin euroon. Vuosikate kasvoi 0,3 miljardilla eurolla ja oli 1,4 miljardia euroa. Valtio kompensoi maksujärjestelyjen ja maksulykkäysten kunnille aiheuttaman verotulojen viivästymisen kasvattamalla kuntien valtionosuuksia toukokuusta alkaen. Tämä korvaus vähennetään ensi vuoden valtionosuuksista.

Investointimenot lisääntyivät ja lainakanta kasvoi

Kunnilla oli vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana investointimenoja 1,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 13,8 prosenttia. Kuntien lainakanta kasvoi maaliskuun lopun tilanteesta 2,4 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 19,6 miljardia euroa. 

Kuntayhtymien investointimenot olivat tammi-kesäkuun aikana 0,6 miljardia euroa ja ne kasvoivat 13,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kesäkuun lopussa lainakanta oli 5,0 miljardia euroa, jossa kasvu saman vuoden maaliskuun lopusta oli 4,7 prosenttia.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään otostutkimukseen, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Muualla verkossa

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto Tilastokeskuksen sivuilla >