Uutinen

HUSin henkilöstön jaksaminen säilynyt hyvänä koronasta huolimatta

HUSin henkilöstö on kokenut saaneensa tukea ja jaksavansa hyvin vaikean koronavuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi vuoden 2020 henkilöstötutkimuksesta.

Sairaalalääkärit valmistautuvat leikkaukseen leikkaussalissa. Kuva: Pixhill.

HUSin vuoden 2020 henkilöstötutkimuksen tuloksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Vuosittain tehtävällä tutkimuksella selvitetään työntekijöiden mielipiteitä toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista.

Vaikka vuosi 2020 on ollut henkilöstölle raskas koronaepidemian ja potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton vuoksi, henkilöstö on kokenut voimavaransa riittäviksi.

Henkilöstötutkimuksessa vastaajat nostivat erityisesti esiin esihenkilöiden ja työyhteisön antaman tuen merkityksen. Vastaajista 77 prosenttia kokee saaneensa riittävästi tukea epidemian aikana.

HUSin kyselyssä työn vahvuutena korostuu myös työn merkityksellisyys.

Lisäksi Vastaajat arvioivat, että eri henkilöstöryhmien välinen yhteistyö työyksiköissä sujuu hyvin. Henkilöstön kokee oman työkykynsä hyväksi työn fyysisiin sekä psyykkisiin vaatimuksiin nähden. Toisaalta vastauksissa ilmenee myös, että työssä on koettu ylikuormitusta.

Omaa työpaikkaa oltaisiin valmiita suosittelemaan myös muille

HUSissa on panostettu henkilöstön tukemiseen koronaepidemian aikana. Jaksamisen tueksi rakennettiin neliportainen tukijärjestelmä ja lisäresursointien, työjärjestelyjen sekä henkilöstösiirtojen avulla on voitu lisätä ja kohdentaa resursseja.

HUSia suosittelee työnantajaksi 65 prosenttia vastaajista. Oman työyksikön suosittelu on hyvällä tasolla, 76 prosenttia.

Vuosittain tehtävällä henkilöstötutkimus on HUSin tietojen mukaan laajin Suomessa vuositta julkistettava henkilöstötutkimus. Vuonna 2020 kyselyyn vastasi 62 prosenttia henkilöstöstä eli runsas 15 500 henkilöä.