Uutinen

Hallitus esittää laajoja taloustoimia koronavirusepidemian haittojen vähentämiseksi

Hallitus on sopinut laajasta paketista taloustoimia, joilla pyritään turvaamaan työpaikkoja ja helpottamaan yritysten taloustilannetta. Myös kuntia tuetaan poikkeusoloissa.

Rahakiposta kasvaa uusi verso. Kuva: Micheile Henderson / Unsplash.

Hallituksen arvion mukaan toimien mittaluokka on yhteensä noin 15 miljardia euroa.

Osa hallituksen ehdottamista toimenpiteistä perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen 18. maaliskuuta tekemiin esityksiin. Niillä turvataan etenkin sellaisten ihmisten toimeentuloa, jotka joutuvat lomautetuiksi tai menettävät työpaikkansa. Lisäksi ne sujuvoittavat yritysten sopeutumista vaikeaan tilanteeseen.

Yritysten rahoitusta turvataan useilla miljardiluokan toimilla. Lisäksi otetaan käyttöön uusia suoria tukia. Näiden tarkoituksena on tukea yritysten maksuvalmiutta kriisin aikana ja estää konkursseja. Toimet ovat käytössä kaikilla toimialoilla.

KT on ollut työmarkkinakeskusjärjestönä suunnittelemassa toimenpiteitä.

Ensimmäisessä lisätalousarviossa keskitytään viranomaisten resurssien turvaamiseen

Hallitus antoi vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle perjantaina 20. maaliskuuta. Lisätalousarviolla turvataan viranomaisten resurssit ja lisätään yritysten avustuksiin käytettäviä määrärahoja. Hallitus tekee lähiviikkoina uusia lisäbudjetteja.

Ensimmäisen lisäbudjetin koko on noin 400 miljoonaa. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta hieman vähemmän eli 397 milj. euroa, kun huomioon otetaan 0,9 milj. euron lisäys sekalaisissa tuloissa. Valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 2,6 miljardia euroa.

Hallitus seuraa kuntatalouden tilannetta ja varautuu tarvittaessa tukemaan kuntia menojen kasvaessa ja verotulokehityksen heikentyessä koronavirusepidemian vuoksi.

Hallitus arvioi myös kehysriihessään 7. huhtikuuta ja vuoden 2020 myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä sitä, onko määrärahoja ja muita taloutta tukeiva toimenpiteitä lisättävä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle tulossa lisämäärärahoja

Tartuntatautien valvontaan ehdotetaan 26 miljoonan euron lisäystä. Lisäys kohdentuu muun muassa sairaanhoitopiirien testauslaitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 12,8 miljoonan euron lisämäärärahaa koronaviruksesta aiheutuviin menoihin. Lisäykset kohdistuvat muun muassa kansalaisille osoitettavaan tiedotukseen ja valistukseen, tietojärjestelmien toimivuuden turvaamiseen ja laboratoriokapasiteetin ylläpitoon.

Lisämäärärahasta 6 miljoonaa euroa kohdentuu laaja-alaiseen tutkimuskonsortioon. Tutkimukseen osoitetusta lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 4 miljoonaa euroa koronaviruksen leviämistä hidastavien toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan.

Suomen osallistumiseen COVID-19-rokotteen tutkimus- ja kehittämistyöhön ehdotetaan 5 miljoonaa euroa.

Muualla verkossa