Uutinen

Työvoiman saatavuutta turvattava

KT pitää omatoimisen työnhaun mallia tarpeellisena erityisesti työvoiman kohtaanto-ongelmien vuoksi. Työnsä päättänyt kolmikantainen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, millainen mallin tulisi olla.

Työnhakija valmistelee etsii sopivia työpaikkoja ja tekee hakemuksia. Kuva: Pixhill.

KT Kuntatyönantajat katsoo, että omatoimisen työnhaun mallia tarvitaan ja että se on jopa välttämätön turvaamaan työvoiman saatavuutta kaikkialla Suomessa. Työllisyysastetta on nostettava ja tarvitaan työnhaun mallia, joka kannustaa jatkuvaan työnhakuun.

Työvoiman saatavuus on vaikeutunut kaikkialla Suomessa. Työmarkkinoilla tarvitaan mallia, joka kannustaa työnhakijoita alueelliseen liikkuvuuteen. Omatoimisella työnhaun mallilla voitaisiin ohjata ja tukea työnhakijoita laaja-alaiseen työnhakuun, jotta työnhakijat käyttäisivät laajemmin osaamistaan eri ammateissa ja hankkisivat tarvittaessa lisää osaamista.

Korkean rakenteellisen työttömyyden, osaamisvaatimusten muuttumisen sekä työvoiman kysyntään ja tarjontaan kohtaanto-ongelmien takia voi olettaa, että ongelmat eivät tulevaisuudessakaan vähene.

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä työryhmässä olivat mukana sosiaali- ja terveysministeriö sekä työmarkkinakeskusjärjestöt. Työryhmä päätti työnsä 28. helmikuuta. Työryhmä toivoo, että työryhmän työtä hyödynnettäisiin tulevalla hallituskaudella, kun työttömyysturvajärjestelmää kehitetään.

Muualla verkossa

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT