På svenska
Uutinen

Vaikeat ajat kuntataloudessa jatkuvat

Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen valossa kuntatalouden tilanne näyttää huolestuttavalta. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston mukaan kuntien toimintakulut jatkavat kasvuaan samaan aikaan, kun tuotot vähenevät.

Toimintakulut kasvavat. Kuva: Alexander Stein / Pixabay

Manner-Suomen kuntien toimintakulut olivat vuoden 2019 tammi-syyskuussa yhteensä 28,4 miljardia euroa. Ne kasvoivat 3,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ulkoiset toimintatuotot vähenivät samaan aikaan 3,7 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja kunnille kertyi 5,0 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla ja oli -23,2 miljardia euroa.

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat tammi-syyskuussa 2019 yhteensä 11,8 miljardia euroa ja toimintatuotot 12,3 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat 8,2 prosenttia ja toimintatuotot 7,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin

Eräät vertailuvuonna käytössä olleet kirjausmenettelyt kasvattivat osaltaan vertailuvuoden toimintatuottoja ja -kuluja.

Myös verotuloja vähemmän

Kunnat saivat verotuloja vuoden 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 17,1 miljardia euroa. Tämä on 4,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna.

Vuonna 2019 toteutetut verotuksen uudistukset vaikuttivat osaltaan verotuloja vähentävästi.

Kuntien saamat valtionosuudet kasvoivat 0,6 prosenttia 6,7 miljardiin euroon. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli Manner-Suomen kunnissa keskimäärin 4 338 euroa asukasta kohden.

Vuosikate heikkeni viime vuodesta 66,1 prosenttia, ja oli 1,0 miljardia euroa.

Lainaa keskimäärin 3 415 euroa asukasta kohden

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen päättyessä kuntien lainakanta ylsi 18,7 miljardiin euroon. Kasvua lainakannassa oli 3,9 prosenttia edellisen vuosineljänneksen lopun tilanteesta.

Keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli 3 415 euroa.

Kuntien investointimenot olivat tammikuun alusta syyskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla 2,5 miljardia euroa. Vuodesta 2018 ne kasvoivat 13,8 prosenttia.

Kuntayhtymät käyttivät investointimenoihin yhteensä 0,8 miljardia euroa vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvua vertailuvuodesta oli 12,4 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Muualla verkossa