Suomeksi
Nyhet

De svåra tiderna inom den kommunala ekonomin fortsätter

I ljuset av statistikcentralens färska siffror ser situationen inom den kommunala ekonomin oroväckande ut. Enligt statistiken Kommunekonomi kvartalsvis fortsätter kommunernas verksamhetskostnader att öka medan intäkterna minskar.

Toimintakulut kasvavat. Kuva: Alexander Stein / Pixabay

Verksamhetskostnaderna för fastlandskommunerna var sammanlagt 28,4 miljarder euro under januari–september 2019. De ökade med 3,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Samtidigt minskade kommunernas externa verksamhetsintäkter med 3,7 procent. Kommunernas externa verksamhetsintäkter var sammanlagt 5,0 miljarder euro. Verksamhetsbidraget försvagades med 1,2 miljarder euro och var -23,2 miljarder euro.

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna på fastlandet var sammanlagt 11,8 miljarder euro under januari–september 2019, och verksamhetsintäkterna var 12,3 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vissa bokföringsmetoder som användes under jämförelseåret ökade både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna.

Också skatteintäkterna mindre

Under de tre första kvartalen 2019 fick kommunerna 17,1 miljarder euro i skatteinkomster. Det är 4,7 procent mindre än motsvarande period föregående år.

Skattereformerna 2019 minskade också skatteinkomsterna.

Statsandelarna till kommunerna ökade med 0,6 procent till 6,7 miljarder euro. Skattefinansieringen, det vill säga skatteinkomster och statsandelar, uppgick till i snitt 4 338 euro per invånare i fastlandskommunerna.

Årsbidraget försvagades med 66,1 procent från förra året, vilket var 1,0 miljard euro.

Lån i genomsnitt 3 415 euro per invånare

I slutet av det tredje kvartalet 2019 uppgick kommunernas lånestock till 18,7 miljarder euro. Lånestocken hade då växt med 3,9 procent jämfört med slutet av föregående kvartal.

Lånestocken var i snitt 3 415 euro per invånare.

Kommunernas investeringsutgifter för perioden från början av januari till slutet av september var 2,5 miljarder euro. Jämfört med 2018 ökade utgifterna med 13,8 procent.

Samkommunerna använde sammanlagt 0,8 miljarder i investeringsutgifter under de första nio månaderna av 2019. Ökningen var 12,4 procent från jämförelseåret.

Uppgifterna kommer från Statistikcentralens statistik Kommunekonomi kvartalsvis, för vilken det samlades in uppgifter från 80 fastlandskommuner och 69 samkommuner.

Mer på webben