På svenska
Uutinen

Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksun tasoksi enintään 3,0 prosenttia palkkasummasta

Työllisyysrahasto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle arvion työttömyysvakuutusmaksujen kokonaistasosta vuodelle 2020. Sen mukaan maksua voitaisiin alentaa enintään 0,6 prosenttiyksikköä.

Talouden suunnittelua tilastojen ja tunnuslukujen avulla

Työllisyysrahasto esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksutaso olisi korkeintaan 3,00 prosenttia. Maksua voitaisiin alentaa enintään 0,6 prosenttiyksikköä. Kokonaismaksutaso olisi tällöin 2,43,0 prosenttia palkkasummasta.  

Kokonaismaksutasoa alennettiin 0,8 prosenttiyksikköä vuodelle 2019 ja se on nykyisellään 3,00 prosenttia.

Työllisyysrahaston arvion mukaan vuoden 2020 ansioturvamenot ja valtionosuus yhteensä olisivat 2 769 miljoonaa euroa, jossa on nousua vuoteen 2019 verrattuna noin 100 miljoonaa euroa.

Lopullinen maksuesitys valmistellaan kesällä

Työllisyysrahasto toimittaa arvion seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Se jätti rahaston hallituksen hyväksymän arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 2.5.2019.

Lopullista maksuesitystä valmistellaan kesän aikana, jolloin otetaan huomioon viimeisimmät ennusteet talouden ja työllisyyden kehityksestä vuonna 2020. Talouden ennustamiseen muutaman vuoden päähän sisältyy tällä hetkellä keskimääräistä enemmän riskejä ja epävarmuutta muun muassa sen vuoksi, että suhdannepuskuria koskeva lainsäädäntö on määräaikaisena voimassa vuoden 2019 loppuun.

Rahaston arvion mukaan talouden kasvu jatkuu kohtuullisena vielä vuonna 2019, mutta työttömyyden aleneminen vähintäänkin hidastuu ja voi jopa kääntyä pieneen nousuun. Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2018 lopussa positiivinen 969 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan ylijäämää syntyisi kuluvana vuonna noin 500 miljoonaa euroa.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2020 maksuprosenteista kokouksessaan 29.8.2019.

Työmarkkinaosapuolet hallinnoivat Työllisyysrahastoa

Työllisyysrahasto kerää työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla.

Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Sen  toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Rahaston hallituksen puheenjohtajana toimii KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Muualla verkossa

Pörssitiedote Työllisyysrahaston sivuilla >