På svenska
Uutinen

Eläkejärjestelmät yhdistettävä

KT Kuntatyönantajat kannattaa vahvasti kunnallisen ja yksityisen sektorien eläkejärjestelmien yhdistämistä alkuvuodesta loppuraporttinsa jättäneen laajapohjaisen työryhmän ehdottamalla tavalla.

Kädet ydistävät leikkitalon kaksi osaa

KT ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat työryhmän työstä vuoden 2014 eläkesopimuksessa. Kirjaus eläkejärjestelmien yhdistämisestä pitää saada seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen ja sen rinnalla kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksun alentaminen yksityisten työnantajien tasolle ovat KT:n pitkäaikaisia strategisia tavoitteita. Nykyinen korkeampi työnantajamaksu nostaa merkittävästi kuntatyön kustannuksia ja voi houkutella yhtiöittämään kuntapalveluita.

KT:n valtuuskunnan lausunnon mukaan eläkejärjestelmien yhdistäminen kasvattaisi molempien eläkejärjestelmien piirissä joukkoa, joka kantaa riskin toimintaympäristön muutoksista. Yhdistettyyn järjestelmään kohdistuvat riskit kannettaisiin yhdessä nykyisten yksityisen sektorin ja kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittajien kesken. Vaikuttavia muutoksia voi tapahtua esimerkiksi työllisyydessä tai syntyvyydessä.

Yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmillä ei enää olisi vaikutusta kunnallisten palvelujen tuottamistapaan eikä rakennemuutosten yhteydessä tarvitsisi tehdä etuuksiin liittyviä erityisjärjestelyjä.

Yksimielinen työryhmä suosittelee jatkotyölle viittätoista toimenpidettä, ja KT:n mielestä jatkoa valmistelevan työryhmän toimeksianto pitää laatia niiden pohjalta. Myös eläkejärjestelmien yhdistämisen aikataulu päätetään vasta jatkovalmistelussa.

Lausunto

Lue KT:n lasunto sosiaali- ja terveysministeriölle >