Lausunto
48/10/2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyyntö STM/4652/2018

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportti

KT Kuntatyönantajien lausunto

KT kannattaa ehdotusta kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisestä työryhmän raportissa kuvaamalla tavalla.

KT Kuntatyönantajat haluaa kiinnittää jatkotyötä suunniteltaessa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvitti sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön laajapohjainen työryhmä. Työryhmän työskentelyä edelsi eläkejärjestelmien välistä siirtymäaikaa valmistellut työryhmä. Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän laajapohjaisen työryhmän työ oli yksimielinen. Työryhmä päätyi suosittelemaan 15-kohtaista toimenpideluetteloa jatkotyölle. Jatkotyöryhmän toimeksianto tulee laatia tämän pohjalta.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen kasvattaisi molempien eläkejärjestelmien osalta joukkoa, joka kantaa riskin mahdollisista toimintaympäristön muutoksista. Yhdistymisen jälkeen yhdistettyyn eläkejärjestelmään kohdistuvat riskit kannettaisiin yhdessä nykyisten yksityisen sektorin ja kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittajien kesken. Eläkejärjestelmään vaikuttavia merkittäviä muutoksia voi tapahtua esimerkiksi työllisyydessä, sijoitusmarkkinoilla, syntyvyydessä tai keskimääräisen eliniän kehityksessä. Yhdistäminen myös poistaisi työvoiman siirtymistä aiheutuvat eläkejärjestelmien maksupohjiin kohdistuvat riskit. Yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmillä ei enää olisi vaikutusta kunnallisten palvelujen tuottamistapaan eikä rakennemuutosten yhteydessä tarvitsisi tehdä etuuksiin liittyviä erityisjärjestelyjä.

Työryhmä on raportissaan esittänyt ohjeellisen aikataulun eläkejärjestelmien yhdistämiseksi. KT korostaa – kuten raportissakin todetaan – että kyseessä on ohjeellinen, ei sitova aikataulu. Varsinainen eläkejärjestelmien yhdistämisen aikataulu ja muut yhdistämistä edellyttävät asiat päätetään jatkovalmistelussa.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan pitäisi saada kirjaus eläkejärjestelmien yhdistämisestä. Jatkovalmistelu on tehtävä vakiintuneen eläkelainsäädäntöä koskevan työryhmäkokoonpanon ja käytännön perusteella.

Raportti toteaa, että eläkejärjestelmien yhdistäminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista raportissa kirjatuin edellytyksin. Eläkejärjestelmien yhdistäminen ja kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksun alentaminen yksityisten työnantajien tasolle on KT:n pitkäaikainen strateginen tavoite. Nykyinen korkeampi työnantajamaksu nostaa merkittävästi kuntatyön kustannuksia ja voi houkutella ulkoistamaan ja yhtiöittämään kuntapalveluita.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen