På svenska
Uutinen

Keinoja työterveyden tukemiseen etsitään yhdessä

Vaikka sairaala- ja terveydenhuoltoalan työ ja työolosuhteet vaihtelevat Euroopassa, on alalla myös yhteisiä piirteitä. Niihin etsittiin ratkaisuja työnantajien ja työntekijöiden yhteisessä konferenssissa Liettuassa.

Euroopan sairaala- ja terveydenhuoltoalan työnantajaliitto HOSPEEM ja työntekijäliitto EPSU järjestivät 23.–24.5.2018 Liettuassa konferenssin, jonka aiheena oli sairaalatyöntekijöiden työterveys ja -turvallisuus.

Konferenssin teemoissa keskityttiin erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä psykososiaalisten kuormituksen ja stressien ehkäisyyn. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat sekä psykososiaalinen kuormitus ovat alan kaksi suurinta riskitekijää kaikkialla Euroopassa.

Suomessa kehitetty paljon hyviä käytäntöjä ja malleja

KT:n työmarkkina-asiamies Taija Hämäläinen muistuttaa konferenssissa tehdyllä videolla, että työterveyttä ja -turvallisuutta on kehitettävä aina paikallisista lähtökohdista käsin. Työpaikkojen välillä on isoja eroja ja sen vuoksi myös ratkaisut ovat sidoksissa työpaikkaan. Lisäksi onnistuminen edellyttää sitä, että toimintatavoista keskustellaan yhdessä ja kaikki sitoutuvat niihin.

Hämäläinen kertoo myös, että Suomessa on kehitetty hyviä toimintatapoja tules-sairauksien ja psykososiaalisen kuormituksen ehkäisyyn. Myös varhaisen puuttumisen mallilla on saavutettu onnistumisia. Tällaisia toimintatapoja voidaan levittää eri työpaikoille ja räätälöidä paikallisiin tarpeisiin.

Missing media item.
Interview with Taija Hämäläinen on occupational health in Finnish hospital and health care sector

Suomessa myös esimerkiksi Työturvallisuuskeskus levittää psykosiaalisen stressin ehkäisyyn liittyviä hyviä käytäntöjä >

Tavoitteena työmarkkinaosapuolten yhteistyö ja tiedon jakaminen

Toukokuussa järjestettyyn konferenssiin osallistui yli 100 henkilöä 19 maasta.

Konferenssin puheenvuoroissa tuotiin esiin eri sellaisia hankkeita ja hyviä käytäntöjä, joilla terveydenhuoltoalan työntekijöiden tules-sairauksia ja psykososiaalista kuormitusta on onnistuttu vähentämään eri puolilla Eurooppa. Ohjelmassa esiteltiin myös käynnissä olevia tutkimushankkeita, joista saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuuden ratkaisuissa.

Hyvien käytäntöjen, tiedon ja oppimisprosessien levittämisen lisäksi konferenssin tavoitteena oli myös tukea työmarkkinaosapuolten yhteistyötä EU.ssa.

Konferenssin annista on tehty englanninkielinen video “A sound mind in a sound body – taking care of those who take care of us”.

Conference in a nutshell: A sound mind in a sound body – taking care of those who take care of us

Lisäksi esitysten tiivistelmät löytyvät HOSPEEMin nettisivuilta >

KT on ollut Euroopan sairaala- ja terveydenhuoltoalan työnantajaliitto HOSPEEMin jäsen vuodesta 2009 lähtien.

HOSPEEM perustettiin vuonna 2005 ajamaan Euroopan sairaala- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työnantajien etuja työvoimaa ja työmarkkinasuhteita koskevissa kysymyksissä.