Uutinen

Kuntatalouden näkymät heikkenemässä

Ennakkotiedot vuoden 2017 tilinpäätösarvioista näyttävät, että kuntatalous vahvistui viime vuonna, muttei saavuttanut ennakko-odotuksia. Vuosina 2018 ja 2019 talousnäkymät heikkenevät.

Kuntatalouden näkymät heikkenevät. Kuca: Pxhill.

Kuntaliitto julkaisi 7.2.2018 analyysinsa kuntien tilinpäätösten ennakkotiedoista. Se perustuu Tilastokeskus julkaisemiin tilastotietoihin.

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen viime vuonna, mutta ennakko-odotukset eivät kuitenkaan täysin toteutuneet.

Valtionosuusleikkaukset olleet ylimitoitettuja

Vuoden 2017 tilikauden tulos parani tilinpäätöstietojen mukaan noin 200 miljoonaa euroa, mutta jäi kuitenkin 500 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin syksyn 2017 kuntatalousohjelmassa arvioitiin.

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvien toimien ja kuntien omien säästötoimien vuoksi.

Verotulot kasvoivat puolestaan yhteensä 2,0 prosenttia eli 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa.

Kuntakentän menot eivät vähentyneet niin paljoa kuin valtiovarainministeriö ennakoi, joten valtionosuusleikkaukset ovat olleet ylimitoitettuja. Kuntaliitto muistuttaa, että valtio ei saa enää heikentää kuntien tulopohjaa toimenpiteillään, koska myös maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa suurta epävarmuutta kuntien talouteen lähivuosina.

Kuntatalouden näkymät heikkenevät ja velkaantuminen jatkuu

Kuntien talousarviokyselyn mukaan verotulot ja valtionosuudet eivät juurikaan kasva vuonna 2018, vaikka toimintakulut kasvavat noin miljardilla eurolla. Vuosi 2019 näyttäytyy kuntien arvioissa yhtä vaikeana.

Näyttää siltä, että vuosi 2017 jää poikkeukselliseksi vuodeksi. Kuntien arvioiden mukaan kuntien talous heikkenee jo vuonna 2018 selvästi.

Myös odotukset koko kuntasektorin lainakannan pienentymisestä jäävät haaveeksi. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on 18,3 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Myös korjausvelka on edelleen kasvamassa.

Muualla verkossa