På svenska
Uutinen

Verot nousevat maltillisesti, vaikka kuntatalouden näkymät heikkenevät

Kuntaliiton mukaan 46 kuntaa on päättänyt nostaa veroprosenttiaan vuodelle 2019. Korotus koskee 480 000 kuntalaista. Yleisimmin veroa korotetaan 0,5 prosenttiyksikköä.

Bensamittari varottaa tyhjästä tankista.

Kuntatalouden näkymät ovat huomattavasti synkemmät nyt kuin vuotta aiemmin, sillä kuntien verotulot ovat kääntyneet laskuun vuonna 2018. 

Huonontuneeseen taloustilanteeseen vaikuttavat muun muassa palkansaajien saamat veronpalautukset, jotka olivat ennakoitua suurempia. Myös vähentyvät valtionosuudet rasittavat kuntataloutta. Tästä huolimatta kunnallisveroprosenttia nostavien kuntien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna.

Kuntien väliset erot kasvavat 

Manner-Suomessa veroprosentti vaihtelee 17,00 prosentista 22,50 prosenttiin.

Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 prosenttia. Se nousee 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2018.

Suurin osa korottajista on pieniä kuntia, joissa veroprosentit ovat jo ennestään korkeita ja valtionosuuksien merkitys tulopohjassa suuri. Suurimmissa kaupungeissa eli Espoossa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla veroprosentti ei puolestaan muutu.

Kuntien väliset erot näyttävät siis edelleen kasvavan. 

Kriisikuntakriteeristössä kunnallisveron raja-arvoksi on asetettu 21,00 prosenttia. Vuonna 2019 tämän raja-arvon täyttää tai ylittää 180 kuntaa.

Kiinteistöveroja nostetaan vain vähän

Yleinen, vakituisen asuinrakennuksen tai muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nousee yhteensä 34 kunnassa ja laskee 9 kunnassa. Kiinteistöveron taso on edelleen kansainvälisesti vertailtuna alhainen. 

Kiinteistöverojen yhteenlaskettu tuotto on vuonna 2019 arviolta 1,85 miljardia euroa. Se muodostaa noin neljä prosenttia kuntien tuloista.

Muualla verkossa