På svenska
Uutinen

KT allekirjoitti kunta-alan sopimukset

KT Kuntatyönantajat sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö (KoHo) ja Julkisen alan unioni (JAU) ovat allekirjoittaneet kunta-alalle 8. helmikuuta saavutetun neuvottelutuloksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset.

Kuntasopimusten alekirjoitus 2.3.2018

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO) ei osallistunut Kuntatalolla järjestettyyn allekirjoitustilaisuuteen, koska sen hallitus ei ole hyväksynyt saavutettua neuvottelutulosta.

Uudet kuukausipalkkaisia koskevat työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan vasta, kun kaikki pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet sopimukset. Kunta-alalla on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ohella useita, muun muassa lääkäreitä ja opettajia koskevia sopimuksia. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) on kuitenkin voimassa 1.2.2018 alkaen.

Suurin osa sopimusmuutoksista tulee voimaan 1.5.2018 jälkeen. Esimerkiksi tilapäisiin hoitovapaisiin, palkalliseen isyysvapaaseen tai eläketapahtumaan johtavaan sairauteen liittyviä, ratkaisussa sovittuja muutoksia ei vielä noudateta. Sopimusehdot määräytyvät toistaiseksi KVTES 2017:n määräysten mukaisesti.