Suomeksi
Nyhet

KT undertecknade kommunala avtal

KT Kommunarbetsgivarna, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal (KoHo) och Offentliga sektorns union (JAU) har undertecknat de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen i enlighet med det förhandlingsresultat som nåddes den 8 februari.

Kuntasopimusten alekirjoitus 2.3.2018

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU) deltog inte i undertecknandet, som ordnades på Kommunernas hus, eftersom dess styrelse inte har godkänt det uppnådda förhandlingsresultatet.

De nya kollektivavtalen för anställda med månadslön träder i kraft först när alla huvudavtalsorganisationer har undertecknat avtalen. I kommunsektorn finns det utöver det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) flera olika avtal, bland annat avtal för läkare och för lärare. Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) gäller ändå fr.o.m. 1.2.2018.

Största delen av avtalsändringarna träder i kraft efter 1.5.2018. Till exempel tillämpas de avtalade ändringarna i fråga om tillfälliga vårdledigheter, avlönad faderskapsledighet och sjukdom som leder till pensionsfall inte ännu. Avtalsvillkoren följer tillsvidare bestämmelserna i AKTA 2017.