På svenska
Tiedote
KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt:

Hallitusohjelmaan tavoitteeksi hyvinvoivat, tulokselliset työyhteisöt sekä paremmat palvelut

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat tulevalla hallituskaudella yhä valmiita edistämään työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamista. Pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää vakaata ja ennustettavaa kuntataloutta.

Kunta-alan organisaatiot ovat viime vuosina jo kehittäneet toimintaansa enemmän kuin muut toimialat. Tämän osoittavat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön tuorein työolobarometri ja KT:n ja pääsopijajärjestöjen myötävaikutuksella valmisteltu, tänään julkaistu Julkisen alan työhyvinvointi 2018 -tutkimus.

Samanaikaisesti viime vuosien säästötoimien ja reformien kanssa on julkisten palvelujen kysyntä lisääntynyt ja alan henkilöstömäärä laskenut.

Työhyvinvointitutkimuksessa yli 90 prosenttia henkilöstöstä piti työtään edelleen merkityksellisenä ja tärkeänä. Lisäksi arviot työyhteisöjen ilmapiiristä ja ihmisten luottamuksesta toisiinsa ovat parantuneet. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt jakavat kuitenkin yhteisen huolen kunta-alan henkilöstön työhyvinvoinnista, jolla on olennainen vaikutus julkisten palvelujen laatuun ja tuloksiin.

Tutkimuksen mukaan kiire ja esimerkiksi palvelutehtävissä kohdattava väkivalta ja sen uhka kuormittavat henkilöstöä. Henkilöstön arvio kyvystä kohdata muutoksia ja hankaluuksia on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Laaja osallistuminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun on vaatinut tuhansien esimiesten työpanosta, joka on ollut pois muusta esimiestyöstä.

KT ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä, että tuleva hallitus käynnistää käsillä olevassa työn murroksessa suomalaisen työn kehittämisohjelman työpaikkojen tueksi sekä edistämään ja vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa myös julkisrahoitteisissa palveluissa. Julkiset organisaatiot tulee ottaa Business Finlandin innovaatiotukien piiriin.

Vaikuttava, jatkuvasti kehittyvä ja tehokas julkinen sektori on Suomelle kilpailukykytekijä. Se on myös elintärkeää kansalaisten hyvinvoinnille. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen työhön, joka ottaa huomioon julkisen työn ja sen kehittämisen merkityksen.

Lisätietoja:

KT Kuntatyönantajat
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
pj. Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Julkisen alan unioni JAU ry
pj. Päivi Niemi-Laine, Julkis- ja hyvinvointialojen liitto JHL, puh. 040 702 4772
pj. Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, puh. 0400 537 756

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry
pj. Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, puh. 050 527 5085
pj. Millariikka Rytkönen, Tehy, puh. 040 82 100 28

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT