Suomeksi
Pressmeddelande
KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna:

Välmående och framgångsrika arbetsplatser samt bättre tjänster bör bli mål för regeringsprogrammet

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter är också under den kommande regeringsperioden beredda att främja arbetshälsan och förbättra resultaten. Ett långsiktigt utvecklingsarbete förutsätter en stabil och förutsägbar kommunal ekonomi.

Organisationerna i kommunsektorn har de senaste åren utvecklat sin verksamhet mer är övriga sektorer. Detta kan ses i Arbets- och näringsministeriets senaste arbetsmiljöbarometer och i Den offentliga sektorns arbetshälsobarometer 2018, en undersökning som kommit ut idag med KT:s och huvudavtalsorganisationernas medverkan.

Under de senaste årens sparåtgärder och reformer har efterfrågan på offentliga tjänster ökat samtidigt som personalstyrkan minskat.

Enligt arbetsmiljöbarometern tyckte 90 procent av personalen att arbetet var meningsfullt och viktigt. Dessutom hade atmosfären på arbetsplatsen och människornas förtroende för varandra blivit bättre. KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer delar ändå den allmänna oron över personalens arbetshälsa, som har en avgörande betydelse för kvaliteten och resultatet.

Enligt undersökningen belastas personalen av brådska eller det våld eller hot om våld som upplevs till exempel i servicearbetet. Enligt personalenkäten har kapaciteten att möta förändringar och motgångar minskat med 10 procentenheter jämfört med år 2016. Beredningen av landskaps- och vårdreformen har krävt tusentals chefers arbetsinsatser, vilket lett till mindre tid för övrigt chefsarbete.

KT och huvudavtalsorganisationerna anser det vara viktigt att den kommande regeringen i den pågående förändringen i arbetslivet inleder ett program för utveckling av arbetet i Finland till stöd för arbetsplatserna och för att främja och påskynda införandet av nya verksamhetsformer och ny teknik också i de tjänster som finansieras med offentliga medel. De offentliga organisationerna bör omfattas av Business Finland innovationsfinansiering.

En verkningsfull och effektiv offentlig sektor som kontinuerligt utvecklas är en viktig konkurrensfaktor för Finland. Den är också livsviktig för medborgarnas välfärd. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter är beredda att förbinda sig till ett långsiktigt arbete som beaktar betydelsen av det offentliga arbetet och dess utveckling.

Närmare upplysningar:

KT Kommunarbetsgivarna
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
ordf. Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

Offentliga sektorns union JAU rf
ordf. Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772
ordf. Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
ordf. Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super, tfn 050 527 5085
ordf. Millariikka Rytkönen, Tehy, tfn 040 82 100 28

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT