Uutinen

Valinnanvapauslain uudesta luonnoksesta pyydetään lausuntoja

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen valinnanvapauslaista. Lausuntoaika alkoi 3. marraskuuta ja päättyy 15. joulukuuta 2017.

Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta. Myös muut organisaatiot voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon valinnanvapauslain luonnoksen viimeistelyssä.

Valinnanvapauden laajentaminen on osa sote-uudistusta

Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta.

Tavoitteena on, että valinnanvapaus

  • lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia
  • nopeuttaisi palveluun pääsyä
  • vahvistaisi peruspalveluja
  • parantaisi palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Valinnanvapauslakia on tarkoitus soveltaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan julkisesti rahoitettuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Valinnanvapaus käyttöön vaiheittain

Valinnanvapautta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Valinnanvapaus otettaisiin tämän jälkeen käyttöön vaiheistetusti.

Asiakas saisi valita maakunnan liikelaitoksen ja sen palveluyksikön vuoden 2020 alusta lähtien. Myös henkilökohtainen budjetti olisi käytössä heti vuoden 2020 alusta.

Asiakassetelit on tarkoitus saada käyttöön viimeistään 1.7.2020.

Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa vuoden 2021 alussa ja suunhoidon yksiköt vuoden 2022 alussa.

Muualla verkossa