På svenska
Tiedote
KT:n Markku Jalonen:

Työllisyyden oltava liittokierroksella kärjessä

Seuraavalle neuvottelukierrokselle pitää mennä työllisyystavoite edellä. Siksi on välttämätöntä jatkaa hyvin maltillista kustannuskehitystä, korostaa KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
– Vain se pitää yllä talouskasvua ja edistää työllisyyttä.

Lappenranta-seminaari 2017

– Työllisyyden parantuminen ja toimintamenojen kasvun hillitseminen ovat myös parhaita keinoja turvata julkisen talouden palkanmaksukyky sekä palvelut, painottaa Jalonen. Hän puhui Lappeenranta-seminaarissa torstaina.

Leikkaukset hyvitettävä kunnille

Palkansaajakeskusjärjestöt ja julkisen sektorin ammattijärjestöt sopivat ja hyväksyivät kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin henkilöstön lomarahojen määräaikaisen 30 prosentin leikkauksen. Lomarahojen säästöillä rahoitetaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentamista.

Kuntatyönantajien Markku Jalonen vaatii, että kaikki kilpailukykysopimukseen perustuvat ja muut mahdolliset työmarkkinakierrosta tukevat veroperustemuutokset on hyvitettävä kunnille täysimääräisesti, kuten hallitusohjelmassa on luvattu.

Hallitus on laskenut kuntasektorin vuosityöajan 24 tunnin pidentämisen tuovan kunnille laskennallisesti 190 miljoona euron säästöt 2018, mutta kuntien arvio aidoista säästöistä on vain 60 miljoonaa euroa. Jalonen muistuttaa, että työajan pidennyksen täysi hyödyntäminen vaatii pitkän ajan, minkä vuoksi säästöjen vähentäminen kuntien valtionosuuksista pitäisi jaksottaa useammalle vuodelle.

Säästöjen pitää perustua todellisiin arvioihin työajan pidennyksen tuomista hyödyistä, Jalonen sanoo.

Lappeenranta-seminaari kehittää työelämää

Julkisen talouden kestävyyttä tavoitellaan säästöillä ja rakenteellisilla uudistuksilla. Sitä tavoitellaan myös kehittämällä työelämää. Vaikutukset näkyvät muun muassa parempina palveluina kuntalaisille ja henkilöstön hyvinvointina. Tuloksellisuus, palvelujen laatu ja työelämän laatu liittyvät toisiinsa.

Kunnat ovat panostaneet viime vuosina henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen. KT pitää tärkeänä, että toimia jatketaan. Selvitysten mukaan johtaminen kunnissa on parantunut, ja KT tarjoaa kehittämiseen muun muassa muutostukea, EKJ-ohjelmaa lähiesimiehille ja keskijohdolle sekä useita verkostoja.

Viime vuonna kunta-ala kipusi kärkeen, kun henkilöstöltä kysyttiin, kuinka hyvin sillä on mahdollisuus osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tuore kuntatutkimus osoittaa, että 94 prosenttia vastaajista pitää nykyistä työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Samalla työhyvinvoinnin ja työn innostuksen kokemukset ovat yleistyneet.

– Kunta-alalla on hyvät lähtökohdat onnistua valmisteltavana olevissa uudistuksissa, työmarkkinajohtaja Markku Jalonen toteaa.

Parhaillaan pidettävä 40. Lappeenranta-seminaari on osa KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisiä toimia työelämän kehittämiseksi. Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko (2015–17) on nostanut esiin kuntaorganisaatioiden kiinnostavia kehittämistekoja ja ratkaisuja. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet esittävät ohjelmalle jatkoa vuosiksi 2018–20.

Lisätietoja:

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT