Suomeksi
Pressmeddelande
Markku Jalonen på KT:

Sysselsättningen bör ha högsta prioritet vid förbundsförhandlingarna

Följande förbundsförhandlingar måste fokusera på sysselsättningsmålet. Därför måste den mycket återhållsamma kostnadsutvecklingen fortgå, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen vid KT.
– Det är bara på så sätt som den ekonomiska tillväxten upprätthålls och sysselsättningen främjas.

Lappeenrantaseminaari

– Bättre sysselsättning och kontroll över kostnadsökningen tryggar också bäst  lönebetalningsförmågan inom den offentliga ekonomin och servicen, framhåller Jalonen som  talade under seminariet i Villmanstrand på torsdagen.

Kommunerna bör kompenseras för nedskärningarna

Löntagarnas centralorganisationer och den offentliga sektorns fackföreningar avtalade och godkände i konkurrenskraftsavtalet en tidsbegränsad nedskärning av semesterpenningen med 30 procent för de offentligt anställda. Genom besparingarna i semesterpenningen finansieras sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare.

Kommunarbetsgivarnas Markku Jalonen kräver att kommunerna ska kompenseras fullt ut för alla ändringar i skattegrunderna som stöder arbetsmarknadsförhandlingarna, både de ändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet och eventuella andra ändringar. Det här har utlovats i regeringsprogrammet.

Regeringen har beräknat att förlängningen av årsarbetstiden med 24 timmar inom kommunsektorn ger kalkylerade besparingar på 190 miljoner euro år 2018, men kommunerna bedömer att de faktiska besparingarna endast är 60 miljoner euro. Jalonen påpekar att det kommer att ta lång tid innan  arbetstidsförlängningen ger maximal nytta. De nedskärningen i statsandelarna som baserar sig på besparingarna borde periodiseras på flera år.

– Besparingarna måste basera sig på faktiska bedömningar av den nytta arbetstidsförlängningen ger, säger Jalonen.

Seminariet i Villmanstrand utvecklar arbetslivet

Hållbara offentliga finanser eftersträvas såväl genom besparingar, strukturella reformer som arbetslivsutveckling.  Det syns bland annat i bättre service för kommuninvånarna och en välmående personal. Resultat, servicekvalitet och effektivitet och arbetslivskvalitet hänger ihop.

I kommunerna har personalledning och chefsarbete utvecklats flitigt under de senaste åren.  KT anser det vara viktigt att utvecklingen fortsätter för utredningar visar att ledningen i kommunerna har förbättrats. KT erbjuder bland annat förändringsstöd, programmet EKJ för de anställdas närmaste chefer och mellanledningen samt flera nätverk. Kommunarbetsgivarna har nyligen gjort en utredning av vård- och landskapsreformens konsekvenser för personalen.

– Kommunsektorns utgångspunkter för att de reformer som är under beredning ska lyckas är goda, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Det 40:e seminariet som nu hålls i Villmanstrand är en del av KT:s och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma åtgärder för att utveckla arbetslivet. Programmet för arbetslivsutveckling inom kommunsektorn Kunteko (2015–2017) har lyft fram intressanta utvecklingsåtgärder och lösningar i kommunorganisationer. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter föreslår att programmet ska fortsätta år 2018–2020.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT