På svenska
Uutinen

Toimintaohjeita työuupumuksen hoitoon koottu verkkoon

Työterveyslaitos on koonnut työpaikkojen käyttöön toimintaohjeita työuupumukseen hoitoon. Ohjeet tehtiin hankkeessa, jossa kerättiin tutkimustietoa eri hoitokeinoista ja niiden vaikuttavuudesta.

Uupumus

Vaikka työuupumusta on tutkittu runsaasti, työterveyshuolloilla ja työpaikoilla ei ole ollut yhteisesti hyväksyttyä toimintamallia työuupumuksen hoitoon.

Työterveyslaitoksen hankkeessa koottiin systemaattisen katsauksen keinoin tietoa työuupuneisiin kohdistettujen interventioiden sisällöistä ja vaikutuksista työuupumuksen oireisiin ja työssä jatkamiseen.

Koska yksittäisten tutkimusten tulokset olivat keskenään ristiriitaisia, näyttöön perustuvaa hoitosuositusta ei pystytty luomaan.

Suosituksia tehtiin sen sijaan laadullisten tutkimusten tulosten perusteella kokoamalla yhteenveto tekijöistä, joiden on todettu edistävän työuupumuksesta toipumista ja työhönpaluuta.

Toimintaohjeiden lisäksi hankkeessa tehtiin työuupumuksen hoidosta koulutusmateriaali sekä työterveyshuolloille että työsuojelukoulutuksissa käytettäväksi.

Lähiesimiehellä tärkeä rooli

Tulosten perusteella työuupumuksesta toipuminen tapahtuu vaiheittain.

Työterveyshuollon henkilöstö voi edistää työntekijän toipumista tukemalla työntekijän siirtymistä vaiheesta toiseen. Työntekijän näkökulmasta havaittiin tärkeäksi, että hän ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan.

Lähiesimiehellä on keskeinen rooli työssä jatkamiselle. Etenkin käytännöllinen ja konkreettinen tuki oli havaittu tärkeäksi.


Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla.

Muualla verkossa