På svenska
Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan murroksessa tarvitaan uusia työtapoja ja uudenlaista ajattelua

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin mukaan sote-uudistus, digitalisaatio ja muu teknologinen kehitys sekä väestön ikääntyminen mullistavat alaa merkittävästi. Muutoksiin liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia.

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus

Julkinen sektori muodostaa sosiaali- ja terveysalan kivijalan, sillä se tuottaa valtaosan terveys- ja sosiaalipalveluista. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tekevät kuitenkin paljon yhteistyötä. Tämä on välttämätöntä, sillä osassa asiakkaiden palvelutarpeista tarvitaan viranomaispäätöksiä.

Sektoreiden välisen yhteistyön ennakoidaan lisääntyvän entisestään sote-uudistuksen myötä.

Ala on työvoimavaltainen, digitalisaatio voi vapauttaa resursseja

Terveys- ja sosiaalipalvelujen ala on luonteeltaan työvoimavaltainen.

Ammattibarometri II/2017:n mukaan niiden 15 ammatin joukkoon, joista arvioidaan olevan eniten pulaa koko maassa, lukeutuu useita terveys- ja sosiaalialan ammatteja. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.

Toisaalta digitaalinen ja muu teknologinen kehitys myös vapauttaa resursseja tehokkaampaan käyttöön, jolloin henkilöstöä ei tarvita niin paljon kuin aikaisemmin samojen tehtävien hoitamiseen. Henkilöstöllä on myös oltava uudenlaista osaamista, jonka pohjalta voi syntyä uusia ammattialoja.

Rapportissa myös arvioidaan, että asiakaslähtöisyyden ja valinnanvapauden lisääminen edellyttää uudenlaista työnjakoa eri ammattiryhmien ja -alojen kesken.

Uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat paremmin esimerkiksi etänä tuotettavat palvelut ja sitä kautta esteettömyyden ja palvelukanavien monipuolisuuden. Lisäksi teknologia edesauttaa työn hallintaa, virheetöntä palvelua ja ennakoivaa informaation tuottamista.

Säätely monimutkaistaa toimintaympäristöä

Yksi toimialalle tunnusomainen piirre on se, että sitä säädellään paljon lainsäädännöllä. Esimerkiksi monet alan asiantuntijat edustavat ammatteja, joiden harjoittamista säädellään tai jotka vaativat laillistusta. Osa ammateista on nimikesuojattuja.

Toisaalta kaikissa erityisesti toimialan rajapinnoilla olevissa ammateissa näin ei ole, mikä voi aiheuttaa ongelmia.

Alan vetovoimaisuudesta on huolehdittava

Raportissa suositellaan myös, että alan vetovoimaisuudesta huolehditaan. Esimerkiksi etäteknologian kehittyminen mahdollistaa uudenlaiset etätyömahdollisuudet monilla sellaisilla terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla, joissa se ei ennen ole ollut mahdollista. Tällainen mahdollisuus voidaan kokea merkittävänä vetovoimatekijänä.

Muualla verkossa