Uutinen

Sopimusjärjestelmän uudistaminen lykkääntyy

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää on uudistettava. Tavoitteena oli, että järjestelmän uudistamisesta olisi sovittu lokakuun loppuun mennessä.

Eri sopimusalojen sopimuskirjoja pinoissa pöydällä

Koska sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo siirtyi myöhemmäksi, kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat päättäneet, että neuvottelut järjestelmän uudistamisesta keskeytetään ja neuvotteluihin palataan tulevan neuvottelukierroksen jälkeen. Asetetussa aikataulussa ei ollut mahdollista toteuttaa uudistukselle asetettuja tavoitteita.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2018 loppuun.

– Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen antoi meille lisäaikaa. Nyt keskitymme tulevaan neuvottelukierrokseen. Jatkamme sopimusjärjestelmän uudistamista,
kun uudet virka- ja työehtosopimukset on saatu aikaan, kertoo työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.