Uutinen

Maakunnille rahoitusta sote-koordinaattorien palkkaamiseen

Maakuntien on haettava valtionavustuksia viimeistään 29.12.2017. Koordinaattorien tehtävänä on tukea sote-uudistuksen valmistelua.

Sote-koordinaatiota

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää maakunnille rahoituksen sote-koordinaattorien palkkaamiseen vuosille 2018–2019. Sote-koordinaattorien valtionavustuksen kokonaisrahoitus on 2 570 000 euroa.

Jokainen maakunta voi saada rahoituksen yhden sote-koordinaattorin palkkaamiseen. Rahoitusta voivat hakea maakuntien liitot.

Työtehtävissä voi painottaa alueellisia tarpeita

Sote-koordinaattorin työtehtävät painottuvat alueen valmistelutilanteen ja tarpeiden mukaan.

Maakunnan sote-koordinaattorin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi väestön palvelutarpeen arviointiin tai palvelukokonaisuuksien rakentamiseen liittyviä valmistelutehtäviä. Sote-koordinaattori voi osallistua myös esimerkiksi maakunnan palvelustrategian laatimiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja arviointikäytäntöjen luomiseen. Koordinaattori on myös mukana myös maakuntien yhteistyöalueen toiminnan käynnistämisessä.

Sote-koordinaattori toimii yhteistyössä alueensa maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijoiden ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Rahoituspäätökset tehdään tammikuun 2018 loppuun mennessä

Hakemus liitteineen toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 29.12.2017.

Rahoituspäätökset tehdään tammikuun 2018 loppuun mennessä ehdollisena siten, että valtionavustukset maksetaan, mikäli eduskunta vahvistaa määrärahat valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät alueuudistus.fi-verkkosivustolta.

Muualla verkossa