På svenska
Uutinen

Kaikki tehtävämuutokset eivät tuo palkankorotuksia

Työtuomioistuin antoi 13. helmikuuta tuomion, jonka mukaan viranhaltijoilla ei ollut oikeutta palkankorotukseen tehtävissä tapahtuneiden muutosten johdosta. Päätös vahvisti sen, että kaikki tehtävämuutokset eivät johda automaattisesti palkankorotuksiin.

Työtuomioistuimen ratkaisu (TT 2017:23) koskee tapausta, jossa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työsopimussuhteiset tehtävät oli muutettu viroiksi ohjaajien omasta aloitteesta. Samassa yhteydessä ohjaajille siirtyi kuntouttavaa työtoimintaa koskevien päätösten tekeminen. Asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa oli kasvanut.
 
Tuomioistuin katsoi, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävien vaativuus ei ollut muuttunut olennaisesti. Tehtäväkohtaista palkkaa ei tullut tarkistaa tehtävämuutosten yhteydessä. Kanne hylättiin.

Ratkaisu ja sen perustelut tuovat hyvin esiin sen, että kaikki tehtävämuutokset eivät tuo palkankorotuksia. Tehtäviin tullut päätöksenteko-oikeus ei kyseisessä tilanteessa muuttanut tehtävän vaativuutta olennaisesti. Asiakasmäärän lisääntyminen ei lisännyt tehtävän vaativuutta muun muassa sen vuoksi, että yksikköön oli palkattu uutta henkilöstöä ja osa ohjaajien tehtävistä oli siirretty sihteereille. Työtuomioistuin huomioi ratkaisussaan myös sen, että samassa hinnoittelukohdassa olevien palkkauksen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa.

Aikaisempaa oikeuskäytäntöä

Työtuomioistuin on käsitellyt tehtävämuutosten vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan myös ratkaisuissan TT 2014:140 ja TT 2014:175. Ratkaisut koskivat röntgenhoitajien tehtävissä tapahtuneita muutoksia. Myös näiden ratkaisujen viesti on se, että kaikki tehtävien kehitykset, muutokset tai laajennukset eivät ole tehtävän vaativuuden olennaisia muutoksia eivätkä vaikuta palkkaan korottavasti. Näitä ratkaisuja on selostettu Kuntatyönantaja-lehdessä 6/2014.

Tuomioihin voi tutustua osoitteessa http://www.finlex.fi/.

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT