På svenska
Uutinen

Kunta-alan kulukehitys oli maltillista 2016

Kuntien toimintakulut kasvoivat 0,5 prosenttia ja kuntayhtymien 2,2 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätöstietoihin verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kunnilta ja kuntayhtymiltä keräämiin ennakollisiin tilinpäätöstietoihin.

Kasvu

Kuntien yhteenlasketut toimintakulut olivat vuoden 2016 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan 36,7 miljardia euroa. Toimintatuotot olivat 7,7 miljardia euroa, eli ne kasvoivat 1,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Kuntayhtymien yhteenlasketut toimintakulut olivat 12,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 13,2 miljardia euroa. Toimintatuotot kasvoivat 190 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kuntien henkilöstökulut pienenivät

Kuntien toimintakulut kasvoivat 188 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Toimintakulujen vähäinen kasvu johtui erityisesti henkilöstökulujen pienenemisestä 202 miljoonalla eurolla.

Henkilöstökulut vähenivät kaikkiaan 1,4 prosenttia vuodesta 2015.

Toimintatuotot kasvoivat 110 miljoona euroa pääasiassa maksutuottojen ja muiden toimintatuottojen kasvun ansiosta.

Toimintakatteet heikkenivät vain vähän

Ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate oli –28,6 miljardia euroa. Se heikkeni 142 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Toimintakatteen vähäiseen heikkenemiseen vaikutti toimintakulujen maltillinen kasvu sekä toimintatuottojen lisääntyminen.

15 kunnan vuosikate oli negatiivinen vuonna 2016, kun vuotta aiemmin vastaavassa tilanteessa oli 16 kuntaa.

Yhteenlaskettujen tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate kattoi poistoista 127,9 prosenttia. Kyseinen tunnusluku parani edellisvuodesta, jolloin vuosikate kattoi poistoista 91,4 prosenttia.

Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 81 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 704 miljoonaa euroa. Se oli 10,3 prosenttia pienempi edellisen vuoden tasoon nähden. Vuosikate kattoi poistoista 118,5 prosenttia.