På svenska
Uutinen

Kela alkaa maksaa perhevapaakorvausta työnantajille

Työnantaja voi hakea 1.4.2017 alkaen perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus.

Vauva

Perhevapaakorvausta koskevaa lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa ensimmäinen äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä tulee maksettavaksi 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Perhevapaakorvauksen saamisen edellytyksenä on, että:

  • työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa
  • työntekijälle on maksettu äitiysrahan tai adoptioäidin vanhempainrahan ajalta palkkaa vähintään kuukauden ajalta
  • työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen
  • työntekijän työaika on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 % säännöllisestä työajasta.

Vaatimus vuoden mittaisesta työsuhteesta täyttyy myös silloin, kun useammat määräaikaiset työsuhteet jatkuvat yhtäjaksoisesti vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa.

Työaikaa koskeva 80 prosentin vaatimus täyttyy myös silloin, kun äiti on ennen äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla kuten hoitovapaalla, osittaisella hoitovapaalla, opintovapaalla, osasairauspäivärahalla tai osakuntoutusrahalla.

Korvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluttua vanhempainpäivärahakauden päättymisestä

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus, ja se on raskaus- tai adoptiokohtainen.

Korvausta voi hakea heti, kun palkkaa on maksettu vähintään kuukauden ajalta. Hakemus on tehtävä viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.