På svenska
Uutinen

Kuntatyönantajille tunnustusta sosiaali- ja terveysalan kehittämistyöstä

Oulunkaaren kehittämiseen ja kokeiluihin aktivoiva malli on saanut TERVE-SOS-palkinnon. Kehittäminen kuuluu kaikille -mallissa toiminnan kehittämiseen sitoutetaan kaikki mukana olevat toimijat asiakkaista poliittisiin päättäjiin ja työntekijöistä hallinnon virkamiehiin. Toimintamallin on kehittänyt Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistiimi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) myöntämä TERVE-SOS-palkinto on tunnustus, joka myönnetään vuosittain sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- tai kokeiluhankkeiden tuloksena syntyneelle poikkeuksellisen onnistuneelle ratkaisulle.

THL:n arviointiraati piti tärkeänä, että Oulunkaaressa kehittämisinto näkyi erityisesti arkipäiväisessä asiakkaan kohtaamisessa. Oulunkaaressa kannustetaan kaikkia toimijoita kokeiluihin sekä positiivisiin ja vaikuttaviin työkäytäntöihin.

Jaetun toisen palkinnon saivat sijoitettujen lasten koulunkäynnin tueksi kehitetty SISUKAS-malli sekä ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito Säde-perhehoitokylässä.

SISUKAS-mallilla tuetaan sijoitettujen lasten koulumenestystä, psyykkistä hyvinvointia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Mallissa lapsen sosiaalityöntekijä, erityisopettaja ja psykologi muodostavat tiimin, joka  kartoittaa perhehoitoon sijoitetun lapsen tilanteen. Moniammatillinen verkosto vastaa kaksi vuotta kestävistä tukitoimista sekä seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.
 
Seniorien perhehoitokylä Säde puolestaan edustaa uudenlaisia tapoja kehittää erilaisia, yhteisöllisiä asumisen muotoja ikäihmisille.
Perhehoitokylässä on yhteinen kylätalo ja viisi perhehoitokotia, joissa  ikäihmiset kokevat olonsa turvalliseksi ja heidän toimintakykynsä on parantunut.