På svenska
Tiedote

Henkilöstön palkitseminen etenee kunta- ja hyvinvointialalla

Kunta- ja hyvinvointialan työnantajat aikovat uuden raportin mukaan kehittää henkilöstön palkitsemista. Suurin osa työnantajista on tyytyväisiä kunta- ja hyvinvointialan vuoden 2022 palkkaratkaisuun.

Työntekijä ja työnantaja kättelevät. Kuva: Mostphotos.

Merkittävä osa kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstöstä on erilaisten palkkio- ja palkitsemisjärjestelmien piirissä. Näin kertoo Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tänään julkaisema julkaisema raportti. 

Palkitseminen on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi, sillä henkilöstöpula on kunnissa ja hyvinvointialueilla maanlaajuinen ongelma. Myös muutokset valtionrahoituksessa tuovat kunnille ja hyvinvointialueille uusia kehittämispaineita.

– Kunnat ja hyvinvointialueet kehittävät toimintaansa jatkuvasti. Tämän työn tueksi ne tarvitsevat erilaisia palkitsemisen keinoja. Palkitseminen on välttämätöntä myös henkilöstön jaksamisen ja motivaation tukemiseksi, KT:n johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen sanoo.

 Palkitsemisen muotoja on monia, eivätkä ne ole aina rahallisia

KT:n selvitys osoitti, että kunta- ja hyvinvointialalla on käytössä monipuolisesti eri palkitsemismuotoja.  

Esimerkiksi rekrytointi- tai sitoutumislisiä käyttää 89 prosenttia hyvinvointialan ja 70 prosenttia kunta-alan työnantajista. 

Nousussa ovat muun muassa pika- ja kertapalkkiot. Niiden piirissä on jo noin kaksi kolmasosaa hyvinvointialueiden ja noin 60 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä. Merkittävä osa työnantajista aikoo lisätä niiden käyttöä.

Pikapalkkio on tyypillisesti pienehkö, nopeasti hyvän työsuorituksen jälkeen annettu palkkio. Kertapalkkiot ovat monikäyttöisiä palkkioita, joita voidaan käyttää yksilöiden ja ryhmien palkitsemiseen.

Käytössä olevia luontois- ja henkilökuntaetuja on monenlaisia. Esimerkiksi kaikilla hyvinvointialueilla on käytössään jokin monipuolinen etusovellus, kuten Epassi. Kunnat tarjoavat henkilöstön käyttöön liikuntasaleja ja uimahalleja maksutta tai alennettuun hintaan. Myös joustavia etä- ja hybridityökäytäntöjä on kehitetty alalla laajasti.

Moni työnantaja harkitsee uusien palkitsemismuotojen käyttöönottoa. Mainintoja saivat esimerkiksi perheystävällisen työpaikan toimintamallit, työaikapankit ja tuki henkilöstön liikunta- ja harrastusryhmille.

Työnantajat tyytyväisiä vuoden 2022 palkkaratkaisuun

Palkitsemistiedustelussa kysyttiin myös työnantajien tyytyväisyyttä kunta-alan uusimpaan eli vuoden 2022 palkkaratkaisuun. Kysely tehtiin elokuussa 2023.

Tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä palkkaratkaisuun oli 74 prosenttia hyvinvointialan ja 71 prosenttia kunta-alan organisaatioista. Tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä oli 10 prosenttia hyvinvointialan ja 16 prosenttia kunta-alan organisaatioista.

Erityisen tyytyväisiä työnantajat ovat palkallisten järjestelyerien merkittävään rooliin osana palkkaratkaisua. Työnantajien mukaan paikallisten järjestelyerien käyttö on johtanut palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja lisännyt palkan oikeudenmukaisuutta.

KT:n raportti

Näin selvitys tehtiin

  • Palkitsemiskysely lähetettiin kesäkuun 2023 alussa kaikkiin Suomen kuntiin, kuntayhtymiin, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin. Vastausaikaa oli elokuun 2023 loppuun.
  • Vastaukset saatiin 188 organisaatiosta, joista 22 on hyvinvointialalta. Kaikkiaan vastanneet organisaatiot työllistävät noin 359 000 palkansaajaa. Vastaukset kattavat hyvinvointialalla 89 prosenttia henkilöstöstä, kunta-alalla 72 prosenttia ja koko alalla 81 prosenttia henkilöstöstä.  
  • Hyvä vastausprosentti mahdollisti sen, että tulokset voidaan esittää sellaisenaan, ilman esimerkiksi organisaation koon mukaan laskettuja kertoimia. Koska tutkitaan henkilöstön palkitsemista, kaikki tulokset on esitetty osuutena vastaajien edustamasta henkilöstömäärästä.

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT