Suomeksi
Nyhet

KT:s styrelse samlades för första gången och valde ordförande

KT:s styrelse höll sitt konstituerande sammanträde tisdagen den 4 april i Kommunernas hus. Till styrelseordförande valdes Ari Korhonen från Egentliga Finland. Till vice ordförande valdes Juha Rostedt från Lahtis och Taneli Kallokoski från Nurmijärvi. Styrelsens uppgift är att leda KT:s verksamhet.

KT:n hallitus Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

KT:s styrelsemedlemmar fotograferade utanför Kommunernas hus, bild: Markus Sommers.

Styrelsen, kommunsektionen, välfärdsområdessektionen och företagssektionen är KT:s nya organ. Styrelsen leder KT:s verksamhet och utövar beslutanderätt i ärenden som gäller arbetsmarknadens centralorganisationer.

KT:s sektioner har till uppgift att avtala om kollektivavtalen i de sektorer de företräder. Sektionerna konstituerade sig redan i mars och utsåg samtidigt sina representanter i KT:s styrelse.  Sektionernas ordförande sitter automatiskt i styrelsen. Dessutom fick varje sektion utse ett antal styrelsemedlemmar i förhållande till lönesumman hos arbetsgivarna i de sektorer de företräder.

En viktig punkt under det konstituerande sammanträdet som hölls i Kommunernas hus den 4 april var att välja styrelsens ordförande. Ari Korhonen, som valdes till ordförande, är från Egentliga Finland och medlem i välfärdsområdessektionen. Vice ordförandena Juha Rostedt från Lahtis och Taneli Kalliokoski från Nurmijärvi är medlemmar i kommunsektionen.

KT:s styrelse stöder lösningar som betonar det gemensamma bästa

– KT:s styrelse är kompetent och samarbetsvillig och vill med sin arbetsinsats stödja kommun- och väfärdsområdesarbetsgivarnas måluppfyllelse i en värld som ständigt förändras, säger ordförande Ari Korhonen om styrelsen och dess mål.

Den nya styrelsen börjar sitt arbete i ett intressant läge, där välfärdsområdena nyss inlett sin verksamhet och kommunernas uppgifter ändrats.

Enligt Korhonen omfattar kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter flera kontaktytor som påverkar organisationernas och personalens arbete. Aktuella frågor som förbättring av produktiviteten och bristen på arbetskraft påverkar genomgående hela sektorn.

– KT, och samtidigt dess styrelse, är en central aktör på arbetsmarknaden. Den söker lösningar på utmaningarna på arbetsmarknaden och förbättrar arbetsgivarnas och de anställdas förmåga att klara av förändringar på bästa möjliga sätt. KT:s verksamhet syftar till att stödja det gemensamma bästa i alla beslut och trygga en så bra och långvarig arbetsfred som möjligt.

– Intressebevakningen är också mycket viktig nu i början av en ny regeringsperiod och när regeringen håller på att bildas. KT:s styrelse verkar aktivt inom sina referensgrupper för att gynna uppfyllelsen av målen i regeringsprogrammet, säger Korhonen.

Styrelsen leder KT:s verksamhet och ekonomi

Styrelsen leder KT:s verksamhet och utövar beslutanderätt i ärenden som gäller arbetsmarknadens centralorganisationer. Det kan gälla till exempel centralorganisationernas avtal och rekommendationer, beredning av lagstiftning, utveckling av personalledning och resultat, internationellt samarbete samt att ge allmänna anvisningar.

KT:s styrelse har 15 medlemmar som alla har en personlig ersättare. I styrelsen finns representanter för alla sektioner, dvs. kommunsektionen, välfärdsområdessektionen och företagssektionen.

Styrelsen 1.1.2023–31.12.2025

Kommunsektionen

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, Saml

Pekka Salmi, Tammerfors, SDP

Juha Rostedt, Lahtis, Saml., Vice ordf.

Lauri Kattelus, Letala, Saml.

Kirsi-Marja Lievonen, Helsingfors, SDP

Piia Elo, Åbo, SDP

Hanna Vuola, Nystad, C

Pekka Lokinperä, Hausjärvi, C

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi, C, vice ordf.

Katariina Pylsy, Tavastkyro, C

Marko Koskinen, Kides, Sannf.

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi, Sannf.

Laura Skaffari, Lojo, Gröna

Mari Huusko, Borgnäs, Gröna

Välfärdsområdessektionen

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Olli Naukkarinen, Egentliga Tavastland, Saml.

Nina Brask, Kymmenedalen, SDP

Mervi Koski, Norra Österbotten, Saml.

Marja-Leena Alho, Satakunta, Saml.

Ari Korhonen, Egentliga Finland, SDP, ordf.

Antti Parpo, Egentliga Finland, Saml.

Jani Kokko, Mellersta Finland, SDP

Anneli Kiljunen, Södra Karelen, SDP

Maria Kaisa Aula, Mellersta Finland, C

Lasse Hautala, Södra Österbotten, C

Tanja Aidanjuuri, Vanda och Kervo, Sannf.

Anu Mattila, Norra Österbotten, Sannf.

Pertti Hemminki, Lappland, VF

Joona Mielonen, Kymmenedalen, VF

Företagssektionen

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Juha Jääskeläinen, Docta Oy

Markku Hämäläinen, Järvi-Suomen Terveys Oy

Styrelsens mandatperiod bestäms enligt kommunal- och välfärdsområdesvalen, vilket innebär att denna första mandatperiod är cirka 3 år.